דילוג לתוכן העיקרי

פסיקת בג״ץ עשויה לפגוע בגיוס חרדים - ובבית המשפט עצמו

נתוני גיוס בני ישיבות לצה״ל מראים כי בשנים שבהם מתקבלת החלטה הנתפסת במגזר החרדי כאיום בכפייה, מגמת גיוסם לצבא נחלשת. בנוסף, ההחלטה צפויה לרתום את הפוליטיקאים החרדים למאמץ של גורמים בכנסת להצר את צעדיו של בית המשפט העליון.
RTX333A1.jpg
קראו 

החלטתם של שופטי בג״ץ לפסול את התיקון לחוק הגיוס שנחקק בממשלה הנוכחית ב-2015, נועדה, לפי השופטים, להביא לחקיקה שוויונית יותר בין אזרחי ישראל. אולם בפועל, לפי הערכות הצבא, היא דווקא תבלום את הגידול הדרמטי במספר החרדים המתגייסים לצה"ל. הסיבה, הגידול בשיעורי הגיוס נבע מהסדרים מתואמים בין הצבא למנהיגים החרדים והתבסס על אמון ועל הלך רוח פייסני יותר ברחוב החרדי. הפסיקה מעוררת מחדש את תחושת הרדיפה במגזר, ומחזקת את הקיצונים המתנגדים להשתלבות ככלל ולגיוס במיוחד.

 

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.