דילוג לתוכן העיקרי

האם שיעורי הדת ייצאו מתוכנית הלימודים במצרים?

חברת הפרלמנט המצרי נדיה הנרי מציעה שאת שיעורי הדת הנפרדים למוסלמים ולנוצרים בבתי הספר הציבוריים יחליף קורס יחיד בנושא ערכים, שבו יילמדו גם עקרונות הקוראן וגם תפיסות מקראיות.
RTXUI2V.jpg
קראו 

נדיה הנרי, סגנית יו"ר הגוש הפרלמנטרי [הליברלי] של מפלגת המצרים החופשיים, קראה להחליף את לימודי הדת – שהם לימודי חובה בבתי הספר הציבוריים של מצרים – בקורס חלופי בנושא "ערכים", ועוררה מחלוקת חריפה בפרלמנט ומתקפה מצד מפלגת א-נור האיסלאמיסטית-סלפית ואוניברסיטת אל-אזהר.

שיעורי דת מתקיימים בכל הרמות במערכת החינוך המצרית, מבתי הספר היסודיים ועד בתי הספר התיכוניים, ובמהלכם התלמידים הנוצרים מופרדים מבני כיתתם המוסלמים. אולם למרות החשיבות הרבה המיוחסת לשיעורי הדת במערכת החינוך, ציוני התלמידים בלימודי הדת אינם נכללים בגיליון הציונים הסופי שלהם, כדי שלא לפגוע בעיקרון השוויון בדירוג הישגיהם, שכן הבחינות בנושא שעוברים התלמידים הנוצרים שונות מאלה שעוברים עמיתיהם המוסלמים. בה בעת, הכנסייה האורתודוקסית מצד אחד ואוניברסיטת אל-אזהר מצד שני ממשיכות לתרום לפיתוח תוכניות לימודים לשיעורי הדת, אלה המיועדים לתלמידים נוצרים ואלה המיועדים לתלמידים מוסלמים.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.