דילוג לתוכן העיקרי

האם שיעורי הדת ייצאו מתוכנית הלימודים במצרים?

חברת הפרלמנט המצרי נדיה הנרי מציעה שאת שיעורי הדת הנפרדים למוסלמים ולנוצרים בבתי הספר הציבוריים יחליף קורס יחיד בנושא ערכים, שבו יילמדו גם עקרונות הקוראן וגם תפיסות מקראיות.
RTXUI2V.jpg

נדיה הנרי, סגנית יו"ר הגוש הפרלמנטרי [הליברלי] של מפלגת המצרים החופשיים, קראה להחליף את לימודי הדת – שהם לימודי חובה בבתי הספר הציבוריים של מצרים – בקורס חלופי בנושא "ערכים", ועוררה מחלוקת חריפה בפרלמנט ומתקפה מצד מפלגת א-נור האיסלאמיסטית-סלפית ואוניברסיטת אל-אזהר.

שיעורי דת מתקיימים בכל הרמות במערכת החינוך המצרית, מבתי הספר היסודיים ועד בתי הספר התיכוניים, ובמהלכם התלמידים הנוצרים מופרדים מבני כיתתם המוסלמים. אולם למרות החשיבות הרבה המיוחסת לשיעורי הדת במערכת החינוך, ציוני התלמידים בלימודי הדת אינם נכללים בגיליון הציונים הסופי שלהם, כדי שלא לפגוע בעיקרון השוויון בדירוג הישגיהם, שכן הבחינות בנושא שעוברים התלמידים הנוצרים שונות מאלה שעוברים עמיתיהם המוסלמים. בה בעת, הכנסייה האורתודוקסית מצד אחד ואוניברסיטת אל-אזהר מצד שני ממשיכות לתרום לפיתוח תוכניות לימודים לשיעורי הדת, אלה המיועדים לתלמידים נוצרים ואלה המיועדים לתלמידים מוסלמים.

בריאיון לאל-מוניטור הנרי הדגישה שהיא לא קוראת לביטול שיעורי הדת, אלא מבקשת להחליף אותם בקורס משותף בנושא ערכים שבו ישולבו פסוקים מהקוראן ומהתנ"ך שמדברים על ערכים ואידאלים. "ראוי שהמורים בקורס הערכים יהיו אנשי חינוך הבקיאים בתורת הייעוץ והפסיכולוגיה, כך שיוכלו לטעת בלב תלמידיהם את רעיון האזרחות ולחנך אותם לאהבת הזולת", אמרה הנרי.

הנרי דוחה את ההצעה ללמד את קורס הערכים לצד לימודי הדת. לדבריה, יש להעריך מחדש את שיעורי הדת ואת תרומתם לחברה בשנים האחרונות.

הנרי ציינה שתרומתם של שיעורי הדת לשינוי תפיסות אתיות וערכיות בחברה [המצרית] מוטלת בספק. היא גם מתחה ביקורת על האופן שבו מתקיימים שיעורי הדת בבתי הספר, בנפרד לתלמידים מוסלמים ולתלמידים נוצרים, מה שמגביר את הכיתתיות כבר בגיל צעיר זה. "קורס הערכים יקנה לתלמידים את עקרונות האזרחות, ללא אפליה וללא הפרדה בין מיעוט לרוב. על כל המוסדות לעבוד יד ביד; [כאשר] המוסד הדתי קובע את הדוקטרינה, והמוסד החינוכי מיישם אותה באמצעות כללים חינוכיים והתנהגותיים", אמרה הנרי.

הנרי קראה לכל המתנגדים להצעתה לשבת אִתה לשולחן הדיונים כדי לפתח את ההצעה. היא הדגישה שאין בכוונתה לפעול לביטול שיעורי הדת בבתי הספר, אלא לגבש דרך מתקדמת יותר ללימוד הנושא.

במענה לביקורת על הצעתה, אמרה הנרי ששינויים בשיטות מוכרות ומקובלות מקדמת דנא מלווים תמיד בזעזועים חברתיים, והוסיפה שיש הכרח לשקול מחדש את השיטה שבה נלמד נושא הדת בבתי הספר. לדברי הנרי, השפעתם של שיעורי הדת שלילית, שכן התלמידים מופרדים על פי דתם ולומדים מפי מורים שאינם מומחים להוראת הנושא. היא הוסיפה וטענה שאין חשש שהצעתה תפגע בדבקות בדת. "קורס הערכים יבלום נטיות כלשהן לאתאיזם בקרב התלמידים, שכן הם [ילמדו] להבין איש את רעהו ולנהוג בסובלנות איש כלפי רעהו", אמרה הנרי.

"אמשיך לקדם את הצעתי לאחר שוועדת החינוך של מפלגת המצרים החופשיים תסיים את ניסוח ההצעה במטרה להגיש אותה לאישור הפרלמנט", היא הוסיפה.

חברת הפרלמנט הוותיקה סיפרה שבכוונתה לערוך סדנה שבה ישתתפו אנשי חינוך, אנשי דת, מומחים ללימודים הומניים, וכן אנשי תקשורת ותרבות. משתתפי הסדנה יגבשו כללים ותקנים לקורס חינוכי חדש בכותרת "ערכים". הנרי אמרה שהביקורת עליה לא תשנה את עמדתה. לדבריה, היא מקדמת בברכה כל השקפה ודעה, אך יחד עם זאת, היא תמשיך לפעול ליישום הצעתה. הנרי הביעה את תקוותה לזכות בתמיכתם של לפחות חלק מהמנהיגים הדתיים. "המנהיגות הדתית החדשה של הכנסייה האוונגלית מפגינה את מחויבותה העמוקה להקניית הדת לדור הצעיר", היא ציינה.

הנרי הסבירה שקורס הערכים "ישים דגש על תפיסות האיסלאם המתון ויקנה אותן לתלמידים מוסלמים ונוצרים גם יחד. תלמידים נוצרים ילמדו פסוקי קוראן המטיפים לסובלנות ולאהבה, ואילו תלמידים מוסלמים ילמדו פסוקי תנ"ך העוסקים באהבה ובנתינה. באופן זה ניתן יהיה להגשים באמת ובתמים את רעיון האזרחות, בלא [שיעיבו עליו] סיסמאות [כיתתיות] כלשהן".

ועדת המלומדים הבכירים של אוניברסיטת אל-אזהר יצאה בהצהרה ב-10 במרץ המתארת את הקריאות להוצאת שיעורי הדת מתוכנית הלימודים של בתי הספר במצרים כ"פגיעה במעמדה של [אוניברסיטת] אל-אזהר ובזהות האיסלאמית של ארצנו".

הצהרת אל-אזהר התקבלה בברכה על ידי חברי הפרלמנט מטעם מפלגת א-נור האסלאמיסטית-סלפית, כשחבר הפרלמנט אחמד שריף ציין לשבח את עמדת אל-אזהר והדגיש שההצעה לביטול לימודי הדת בבתי הספר, כדבריו, אינה ראויה להישמע.

במקביל, עבד אל-מונהיים אל-שאהאט, דובר הזרוע הפוליטית של מפלגת א-נור – ה-Salafist Call – הזהיר מפני היענות לאלה הקוראים לביטול לימודי הדת בבתי הספר. בהודעות לעיתונות שפורסמו ב-15 במרץ אמר דובר המפלגה: "כל המעמדות בחברה זקוקים נואשות לתגבור הדת בבתי הספר, באוניברסיטאות ובתקשורת".

מוחמד אל-שאהאט אל-גונדי, חבר האקדמיה האיסלאמית למחקר, אמר מצדו עוד בתחילת מרץ, בשיחה עם היומון המצרי ״אל-יום אל-סאבע״, שהחלפת לימודי הדת בתוכנית הלימודים בקורס ערכים תפתח את השער להפרת ציוויי יסוד באיסלאם ובנצרות גם יחד, ושמדובר בניסיון להידמות למערב, מעשה שלא ראוי לעשותו.

הצעתה של הנרי התקבלה בתגובות מעורבות בפרלמנט המצרי. חברת הפרלמנט אמינה נאסר למשל הביעה תמיכה בהצעה, ואמרה: "האיסלאם והנצרות מדגישים את הצורך במוסר ובהתנהגות הוגנת כלפי הזולת. ראוי שחומר הלימוד בקורס הערכים יכלול את הערכים שבהם דנים טקסטים נוצריים ואיסלאמיים המקובלים על הכל".

מנגד, חבר הפרלמנט העצמאי מוחמד איסמעיל הכריז שבתגובה להצעה הקוראת להחלפת שיעורי הדת בקורס ערכים, בדעתו לפנות בדחיפות לשר החינוך בדרישה להכללת ציוני התלמידים בשיעורי הדת בגיליון הציונים הסופי שלהם. איסמעיל אמר שיש צורך לבטל את השיטה הקיימת לדירוג הישגי התלמידים בשיעורי הדת, המבחינה רק בין ציון עובר לנכשל. הוא ציין שלדעתו, הצעתו תתרום לביעור הבערות הדתית ותמנע חדירה של רעיונות קיצוניים לחברה.

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

 • The Takeaway & Week in Review
 • Middle East Minute (AM)
 • Daily Briefing (PM)
 • Business & Tech Briefing
 • Security Briefing
 • Gulf Briefing
 • Israel Briefing
 • Palestine Briefing
 • Turkey Briefing
 • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

 • Capital Markets & Private Equity
 • Venture Capital & Startups
 • Green Energy
 • Supply Chain
 • Sustainable Development
 • Leading Edge Technology
 • Oil & Gas
 • Real Estate & Construction
 • Banking

Already a Member? Sign in

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial