דילוג לתוכן העיקרי

זו כפרתם: גם החילונים צמים בכיפור

סקרים מהשנים האחרונות מעידים על עלייה במספר היהודים החילונים המקפידים לצום ביום כיפור, למרות שהם אינם מקיימים מצוות אחרות. "יום כיפור נדיר בהיותו צום ללא אבלות. זו התבוננות שקטה של האדם פנימה", מנסה הרב בני לאו להסביר את התופעה.
RTR48QEM.jpg
קראו 

סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם ב-2010, הראה כי 25.7% מהיהודים החילונים בישראל (בני 20 ומעלה) נוהגים לצום ביום כיפור. הסקר גם הראה שהמנהגים הנפוצים ביותר בקרב החילונים הם השתתפות בסדר פסח (81.6%) והדלקת נרות חנוכה (67.3%) – אירועים משפחתיים חגיגיים שאינם קשים פיזית ונפשית כמו צום במשך יממה שלמה.

בסקר אחר שערך ארגון ״בינה״ לקראת יום כיפור 2013, כבר טיפס אחוז הצמים בקרב חילונים ל-46.5%, גידול משמעותי גם אם לוקחים בחשבון את ההבדלים בין שני הסקרים.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.