דילוג לתוכן העיקרי

עשור להתנתקות: האם באמת מדובר בטעות היסטורית?

בדעת הקהל נתפסת ההתנתקות שכפה אריאל שרון על יישובי גוש קטיף כאסון לאומי. אבל ישראל נוטה להמעיט בשגיאות שעשתה אחרי המהלך, ושהובילו את רצועת עזה להוות איום ביטחוני משמעותי עליה.
Palestinians Hamas militants march during an anti-Israel rally in Gaza City July 8, 2015. July 8th marks the one-year anniversary of the war between Israel and Hamas in Gaza. The 50-day conflict began after Israel said it was determined to put an end to constant rocket-fire from Gaza, launching an intense air and ground assault to do so. It was the third major conflict between Israel and Hamas militants since the Islamist group seized control of Gaza in 2007. The fighting killed more than 2,100 Palestinians
קראו 

ב-26 ביולי, לפי התאריך העברי, ימלאו 10 שנים להתנתקות מרצועת עזה. פינוי יישובי גוש קטיף ומרכז הרצועה, וההיערכות של צה"ל על הגבול הבינלאומי, נתפסת בעיני רוב הציבור בישראל כטעות היסטורית שהביאה את עזה להוות איום ביטחוני על תושבי ישראל בכלל ועל תושבי הדרום בפרט. סקרים שנערכו לאחר הנסיגה, עוד לפני שתנועת חמאס תפסה בכוח את השליטה ברצועה וגם בשנים הבאות, הראו בהתמדה שגם מרבית אלה שתמכו מלכתחילה במהלך הדרמטי של אריאל שרון סבורים כי שגו.

תחושת המקח-טעות שמקיפה את רוב הציבור בישראל היום, נובעת מטבע הדברים מההערכה ומהתקווה ששררו בעת ההיתנתקות שעם יציאת כוחות צה"ל ופינוי היישובים לא תהיה לפלסטינים עוד סיבה לדרוש את סיום הכיבוש, והם יתפנו לשקם את חייהם ברצועה. אבל לא רק שרצועת עזה הפכה במהלך עשור לאיום ביטחוני משמעותי על ישראל, אלא שבאופן פרדוקסלי המהלכים הצבאיים שנקטה ישראל כדי לעצור את ירי הרקטות לשטחה, אף פגעו קשות ביחסי החוץ שלה ובמעמדה הבינלאומי בעולם.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.