דילוג לתוכן העיקרי

בכיר פלסטיני: תם עידן המשא ומתן

גורם בפמלייתו של אבו מאזן לאל-מוניטור: "משא ומתן הפך מבחינתה של ישראל לכיבוש באמצעים אחרים. אם נמשיך בדרך הזאת, נצטרך לחכות עוד מאה שנה כדי להקים מדינה."
RTR4LJEI.jpg
קראו 

ביום שני (12 בינואר) ברמאללה הקפואה שוחח בכיר ברשות הפלסטינית עם אל-מוניטור על החשיבה המדינית בקרב הפמליה של אבו מאזן: "ההחלטה שלנו לקדם את ההכרה במדינה הפלסטינית במועצת הביטחון, לחתום על אמנות ולהצטרף לארגונים בינלאומיים איננה רק תגובה למבוי הסתום בתהליך השלום. זהו קו פרשת מים באסטרטגיה שלנו לקראת כינונה של מדינה. במשך 21 שנה קיימנו משא ומתן עם שורה של ממשלות בישראל, תמיד בחסות אמריקאית. למדנו מהניסיון כי משא ומתן שכזה לא יקרב אותנו אל המדינה המיוחלת; זו שאנו ראויים לה בעיני החוק והקהילה הבינלאומית. ישראל מוצאת תמיד תירוץ פוליטי כמו התנגדות פנימית לפעולות הממשלה, או צידוק ביטחוני כמו התעקשות על 100% שליטה ביטחונית בכל איום אפשרי, בהווה או בעתיד. אם נמשיך בדרך הזאת, נצטרך לחכות עוד מאה שנה כדי להקים מדינה. תם ונשלם עידן המשא ומתן".

הוא המשיך במונולוג ארוך וחדור זעם, ומנה דוגמאות לדרישות הביטחון המופרזות של ישראל, שאותן ייחס למדיניות הכיבוש הישראלית ולמנטליות שלה: "משא ומתן הפך מבחינתה של ישראל לכיבוש באמצעים אחרים".

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.