דילוג לתוכן העיקרי

"הבדואים התנדבו לצבא ובתמורה קיבלו הרס בתיהם"

החוק להסדרת התיישבות הבדואים יובא בקרוב לאישור הכנסת, אך יישומו עלול להצית אש בנגב. עטיה אל-אעסם, יו"ר המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, מזהיר בראיון מיוחד: "המדינה הולכת לגרש 50 אלף אזרחים מבתיהם, אני בטוח שתהיה תגובה"
Abu Aziz stands outside his tent in the village of al-Arakib, one of the dozens of ramshackle Bedouin Arab communities in the Negev desert which are not recognised by the Israeli state, in southern Israel August 18, 2013. For decades Arab Bedouins have eked out a meagre existence in the Negev desert, largely under the Israeli government's radar, but now many will have to make way for new developments. Israel has already invested around $5.6 billion to build military bases in the Negev desert and plans to bu
קראו 

המתח בין מדינת ישראל לאוכלוסייה הבדואית גובר ככל שמתקרב שלב יישום "מתווה פראוור" להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, העומד לפני קבלתו כחוק בכנסת. הצעת החוק, שקידם השר לשעבר בני בגין עוד בכנסת הקודמת, מבוססת על המתווה שהכין צוות בראשות אהוד פראוור, סגן ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר.

הצוות של פראוור נדרש ליישם את מסקנותיה של ועדה בראשות השופט בדימוס אליעזר גולדברג, שבדקה את מצב התיישבות הבדואים בנגב. "מתווה פראוור" אושר בממשלה בספטמבר 2011, ועיקרו הסדרת תביעות הבעלות על קרקעות של בדואים המתגוררים מחוץ ליישובים המוכרים, ומתן פתרונות ל-35 כפרי הבדואים הפזורים בנגב ושמדינת ישראל מסרבת להכיר בהם כיישובי קבע.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.