דילוג לתוכן העיקרי

מחלוקת סביב ההחלטה ללמד ילדים בכיתה א' על השואה

שר החינוך שי פירון הדהים מחנכים ומורים כשהודיע שבכוונתו להרחיב את אוכלוסיית היעד של לימודי השואה גם לבני שש שעושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך.
A battered teddy bear belonging to Ina Rennert, a 75-year-old Holocaust survivor, is displayed with a picture of her as a child at the Yad Vashem Holocaust History Museum in Jerusalem April 17, 2011. Rennert had handed over to Yad Vashem for safekeeping the toy she says she once clung to as a little girl while hiding from the Nazis in Poland during World War Two. Thousands of aging Israeli survivors have answered a call by Yad Vashem to hand in Holocaust-era keepsakes to preserve their memory for future gen
קראו 

כמעט שאי אפשר להבין את ההוויה הישראלית של ימינו בלא לבחון את התפקיד המרכזי שזיכרון השואה ממלא בתוכה. השואה קיימת ונוכחת בקווי המתאר של החברה וקשה למצוא תחום חיים שהיא אינה מותירה את רישומה עליו. ראו את הפרדוקס הזה: ככל שהזמן חולף, השואה של יהודי אירופה מתחזקת עוד יותר בתודעתם של הישראלים ונוגעת בהם בעוצמה גדולה יותר. לעתים קרובות מאוד היא אף מעצבת את דרך המחשבה שלהם ואת ראייתם את העולם.

איך להתייחס היום לשואה במרחק של 70 שנה? עד כמה צריך לתת לה לעצב את חיינו היום? האם ההיסטוריה עלולה לחזור על עצמה? האם תיתכן עוד שואה? האם ישראל שרויה בסכנת השמדה? כיצד להנחיל את מורשת השואה לדור הצעיר? האם ועד מתי צריך לטפח את הזיכרון? אולי בכלל צריך לשכוח מעט ואף להשכיח, בחיפוש הבלתי נלאה שלנו אחר נורמליות?

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.