رفتن به محتوای اصلی

پایان انتخابات عراق و آغاز بازی قدرت برای انتخاب نخست‌وزیر

حزب الدعوه که سال‌هاست قدرت سیاسی را در عراق در دست دارد، در صورت عدم توفیق در حل اختلاف‌های داخلی و شکست در اتحاد دوباره، ممکن است قدرت خود را از دست بدهد.
Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi attends the election campaign, along with his supporters, ahead of the parliamentary election in Kerbala, Iraq May 4, 2018. REUTERS/Abdullah Dhiaa al-Deen - RC19D2EB8110
خواندن در 

بغداد - ائتلاف شیعه که در انتخابات پارلمانی روز ۱۲ مه عراق اغلب کرسی‌ها را به خود اختصاص داد، سرگرم مذاکرات با بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی است که طبق قانون اساسی حق دارد نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند.

ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کرد، اما نه به اندازه‌ای که اکثریت پارلمان را به تنهایی در اختیار داشته باشد؛ بنابراین، باید به نوعی توافق با گروه‌های دیگر دست یابد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.