رفتن به محتوای اصلی

بازداشت شیرازی و احتمال کاهش نفوذ ایران در عراق

بازداشت یک روحانی شیعه در ایران که خاندانی ذی‌نفوذ در عراق دارد، باعث خشم و تظاهرات هوادارانش در کشورهای مختلف شده است.
Kuwaiti Shiites gather before the Iranian embassy in Kuwait City on March 7, 2018 to demonstrate calling for the release of Iranian Shiite cleric Hossein al-Shirazi, who was arrested in the Iranian Shiite holy city of Qom a month prior. / AFP PHOTO / YASSER AL-ZAYYAT        (Photo credit should read YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images)
خواندن در 

بازتاب دستگیری جنجالی حسین شیرازی، روحانی شیعه، که از سوی مقام‌های ایرانی صورت گرفت، می‌تواند باعث تضعیف نفوذ ایران بر شیعیان عراق شود. مقام‌های ایرانی روز ششم مارس حسین شیرازی را با ضرب و شتم در برابر پدرش، آیت‌الله سید صادق شیرازی، بازداشت کردند. آن‌ها از درس خارج فقه به خانه بازمی‌گشتند. بازداشت حسین شیرازی به یکی از دروس اخیر او در برابر طلاب درس خارج حوزهٔ قم بازمی‌گردد که در آن آیت‌الله خامنه‌ای را با فراعنه در مصر مقایسه کرد که خود را از هرگونه انتقاد و پاسخ‌گویی مصون می‌دانستند.

حسین شیرازی و پدرش شهروندی ایران و عراق را دارند و نفوذ آن‌ها نیز در عراق قابل توجه است. خانوادهٔ آنان ۱۵۰ سال پیش در عراق جنبشی را راه انداختند که در خاورمیانه رهروانی دارد. خانوادهٔ شیرازی به طور سنتی معتقدند که شورایی از فقها باید کشور را اداره کند، نه یک فرد مانند آیت‌الله خمینی یا آیت‌الله خامنه‌ای.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.