رفتن به محتوای اصلی

پوتین با «پروژه جایگزین» در لیبی تلافی می‌کند

چرا پوتین از هیفتر حمایت می‌کند؛ معمای سنجار بارزانی؛ سیاست گم شده اسرائیل در غزه؛ شورای همکاری خلیج فارس به سمت حاشیه‌های سوریه حرکت می‌کند.
General Khalifa Haftar, commander in the Libyan National Army (LNA), leaves after a meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in Moscow, Russia, November 29, 2016. REUTERS/Maxim Shemetov - RTSTRVH

روسیه از فرصت‌‌هایی که در لیبی دارد استفاده می‌کند.

واسلی کوزنتسوف در گزارشی تحول در رویکرد روسیه به خاورمیانه را در رابطه با "عمل گرایی آشکار" و همینطور تعریف کردن خودش "به عنوان پروژه‌ای جایگزین و نه به عنوان بخشی از غرب...بر اساس تجربه تاریخی روسیه" شرح می‌دهد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.