رفتن به محتوای اصلی

فتح‌الله گولن،‌ جنجالی‌ترین چهره مذهبی ترکیه را بشناسید

آیندهٔ گولن و جنبشی که او به پا کرد، چه می‌شود؟ این امام جماعت روستایی که تبدیل به متنفذترین چهره مذهبی ترکیه شد، از یک متحد نزدیک برای اردوغان، به دشمن او تبدیل شد و اکنون در کهنسالی دوران تبعید خودخواسته‌ای را در آمریکا می‌گذراند.
RTX188TX.jpg

وقتی سال ۲۰۱۵ به پایان خود نزدیک می‌شد، در سالن بزرگِ رقص در هتل کنرادِ منهتن [نیویورک] نمایش متفاوتی برپا شد: دور میزهایی که با دقت زیاد چیده شده بودند، زنان مسلمان با روسری‌های رنگارنگ و نقش‌ونگار شرقی، روحانیون آمریکایی آفریقایی‌تبار از منطقه کوئینز [نیویورک]، دانشجویان یهودی  از یک مدرسه مستقل ترک و سیاستمداران باسابقهٔ ایالت نیویورک دیده می‌شدند.

نورهای صحنه کم شدند. مراد امور، رئیس یک مؤسسه غیر انتفاعی در نیویورک با نام «انستیتو جزایر صلح» دو صفحهٔ نمایش بزرگ را به کار گرفت تا فعالیت‌های دو سال گذشته، از جمله ساخت بیمارستان‌ها و یتیم‌خانه‌ها در هائیتی را نشان دهد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.