رفتن به محتوای اصلی

سودی که حزب‌الله از توافق اتمی ایران می‌برد

پس از ورود برجام به فاز اجرایی، تحلیل‌گران به بررسی آثاری که تجدید ارتباط ایران با غرب می‌تواند بر حزب‌الله لبنان بگذارد، پرداخته‌اند.
RTXTG2S.jpg
خواندن در 

یک سئوال رایج در لبنان این است که توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی، چه اثری می‌تواند بر روابط این کشور با حزب‌الله بگذارد. اما مقام‌های حزب و ناظران مستقل لبنانی معتقدند که پیوندها میان ایران و حزب‌الله ناگسستنی هستند. آن‌ها بر این باورند که با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که در منطقه و فراتر از آن در حال شکل‌گیری‌اند، حال که برجام اجرایی شده‌ است، موقعیت حزب‌الله نیز تقویت خواهد شد.

یک مقام حزب‌الله که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به این که گروه متبوعش به عنوان قوی‌ترین متحد ایران شناخته می‌شود، به المانیتور گفت: هرکس فکر کند که بازگشت ایران به مسائل ملی‌اش، حمایت این گروه را از حزب‌الله کاهش خواهد داد، «از نوع فکر و نگاه ایران خبر ندارد».

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.