رفتن به محتوای اصلی

دیپلماسی مسکو و فروش "سیستم دفاع هوائی" به سعودی ها

پس از دهها سال نومیدی، اینک به نظر می رسد که روسیه بعد از معاملات اسلحه با ایران و مصر به یکی از تامین کنندگان اسلحه به عربستان تبدیل شود.
A serviceman carries a air-to-ground missile next to Sukhoi Su-25 jet fighters during a drill at the Russian southern Stavropol region, March 12, 2015.  Russia has started military exercises in the country's south, as well as in Georgia's breakaway regions of South Ossetia and Abkhazia and in Crimea, annexed from Ukraine last year, news agency RIA reported on Thursday, citing Russia's Defence Ministry.  REUTERS/Eduard Korniyenko  (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY) - RTR4T425

وضعیت جدید منطقه خاورمیانه که با شکاف عمیق بین تمدن ها و درگیری های فزاینده همراه است روسیه را وادار کرده که حداکثر انعطاف را برای گسترش روابط دوستانه با برخی از بازیگران کلیدی منطقه به کار گیرد. طبیعت این روابط بر اساس خاطره تاریخی است که از رفتار روسیه در این منطقه به جا مانده؛ روسیه هرگز به عنوان یک قدرت استعمارگر عمل نکرده و حتی در دوران اتحاد جماهیر شوروی از جنبش های آزادیبخش ملی عربی در منطقه حمایت می کرد. هم چنین روسیه به بسیاری از کشور ها در منطقه کمک کرده که پایه های صنعتی شدن را بریزند و همواره از جنبش فلسطین نیز حمایت کرده است. اما در سال های اخیر به دلیل حمایت ابراز همدردی برخی از کشور های منطقه از جدائی طلبان چچن و نیز موضع روسیه در جریان درگیری های سوریه قدری روابط با بعضی از کشور های منطقه تیره شد که اینک روسیه در صدد بر آمده اختلافات را کاهش دهد. در این رابطه بازیگران منطقه ای نیز علائمی از خود بروز می دهند که نشان می دهد درک بهتری از مواضع روسیه پیدا کرده اند.

در همین رابطه مسکو تلاش دارد که به همکاری های خود را با کشور های منطقه تنوع بیشتری ببخشد. به این معنا که دیگر تنها از دیپلماسی بهره نگیرد بلکه همکاری های فنی و نظامی خود را، یعنی زمینه هائی که در آنها حرف برای گفتن دارد، با شرکای خود گسترش دهد. در این حوزه ها، به خصوص به علت جدیتر شدن تحریم های بین المللی علیه روسیه، ملاحظات اقتصادی و سیاسی در یکدیگر تنیده می شوند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.