رفتن به محتوای اصلی

زنان نویسنده مطرح در خاور میانه

این ده نویسنده زن مفاهیم حوزه زنان در خاور میانه را به چالش می کشند.
Syrian writer and journalist Samar Yazbek poses on September 26, 2014 in Paris. AFP PHOTO JOEL SAGET        (Photo credit should read JOEL SAGET/AFP/Getty Images)

داستان های احساسی که در رسانه های عمده غربی و همچنین فیلم های هالیوودی دوباره و چندباره تکرار می شوند تصویری یک بعدی از زن خاور میانه ای ترسیم کرده اند . زنی تسلیم که قربانی مردسالاری سرکوبگر و مذهب است. اما حتی کشف بنیادین ادبیاتی که زنان منطقه به کمک آن خاطرات شخصی و مشاهدات، انتقادات و تخیلاتشان از نیم قرن گذشته را بیان می کنند، نه تنها یک خودداری غیرروایی است، بلکه حرکتی ضدروایی است و باعث می شود وسعت تجربیات زنان خاور میانه، در حد یک شرایط تک خطی تقلیل یابد.

به دنبال جنگ دوم جهانی، بسیاری از کشورهای عرب تازه تاسیس دست به اصلاحات اجتماعی زدند مثلا تحصیل رایگان، آزاد و عمومی ایجاد کردند، که به زنان فرصت ورود به عرصه های عمدتا مرد محور هنرهای ادبی داد. این زنان که عمدتا پشتشان به امتیاز طبقاتی و خانوادگی قرص بود، در قلمرو ادب اقلیتی تشکیل دادند. در نتیجه، بسیاری از تجارب زنان هنوز در ادبیات منطقه بازتاب نیافته است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.