رفتن به محتوای اصلی

داستان زندگی یک زن کرد، از زندان تا فرمانداری دیاربکر

شهردار دیاربکر، گولتان کشاناک یکی از هزاران فعال سیاسی است که بعد از کودتای ۱۹۸۰ سال ها در زندان به سر برد و مانند بسیاری حاضر نشد که هویت کُرد خود را نفی کند.
Gulten Kisanak, the Peace and Democracy party candidate campaigning to be Mayor of Diyarbakir, speaks with journalists after casting her ballot in Diyarbakir on March 30, 2014, during municipal elections in Turkey ahead of a presidential vote in six months and parliamentary polls next year. Turkey's Premier Recep Tayyip Erdogan, embattled by protests and corruption scandals, faced a crucial popularity test today when over 50 million eligible voters cast their ballots in local elections. More than 50 million

گولتان کشاناک اولین زن شهردار شهر دیاربکر، واقع در جنوب غربی ترکیه و پایتخت غیر رسمی کرد های ترکیه است. کشاناک یکی از هزاران زندانی است که بعد از کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ به عنوان فعال سیاسی در دیاربکر به زندان افتاد. مانند بسیاری دیگر، خانم کشاناک به دلیل امتناع از دست کشیدن هویت کرد خود تحت شکنجه های شدید قرار گرفت. پیش ار انتخاب به مقام شهرداری دیاربکر در سال گذشته، کشاناک عضو مجلس ترکیه به نمایندگی از طرف حزب دموکراسی مردم، یک حزب حامی اکراد بود.  

کشاناک با المانیتور در مورد زندگی یک زن در جنبش کردستان گفتگو کره که متن آن در زیر آمده است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.