رفتن به محتوای اصلی

واکنش زنان عربستان سعودی به پادشاه جدید

با شروع زمامداری ملک سلمان، فعالان زن در عربستان از این بیم دارند پادشاه جدید که به محافل محافظه کار مذهبی نزدیک است حقوق و آزادیهای ایجاد شده برای زنان در دوران ملک عبدالله را نادیده گرفته و اوضاع برای زنان از برخی لحاظ به تدریج به دوران پیش از ملک عبدالله برگردد
Veiled Saudi women work at a coffee shop in Tabuk, 1500 km (932 miles) from Riyadh November 30, 2013. Saudi Arabia's crackdown on foreign workers has thrown millions of lives into turmoil and caused rioting in big cities, but the economy should benefit in the long run as Saudi nationals fill the gaps and cut their dependence on the state. REUTERS/Mohamed Alhwaity (SAUDI ARABIA - Tags: BUSINESS SOCIETY EMPLOYMENT) - RTX15YWV

ریاض، عربستان سعودی- جلد موبایل این زن همه چیز را به ما می‌گوید. موبایل او با جلدهای منقش به صورت بچه گربه ملوس کارتونی یا طرح‌های درخشان براق پوشانده نشده است. جلدی ساده با تصویری از پادشاه محبوبش که در حال دست دادن با او در یک دیدار رسمی است.

زن تعریف می‌کند: «او دست من را گرفت و آن را نگه داشت و از من پرسید، حالت چطور است؟» زن میانسال این دیدار را خوب به یاد دارد و با علاقه و شوق صدای مردانه و آهنگ آهسته صدای ملک عبدالله بن عبدالعزیز را تقلید می‌کند و اضافه می‌کند: «من عاشق او هستم.»

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.