رفتن به محتوای اصلی

اردوغان به تحکیم قدرت خود ادامه می‌دهد

ترکیه در لوای قانون اساسی فعلی خود یک نظام پارلمانی باقی می‌ماند، اما کمتر چیزی می‌تواند مانع بلندپروازی‌های اردوغان برای بدل شدن به عالی‌ترین رهبر آن کشور شود
Turkey's President Tayyip Erdogan addresses the Turkish Parliament during a debate marking the reconvene of the parliament in Ankara October 1, 2014. Turkey will fight against Islamic State and other "terrorist" groups in the region but will stick to its aim of seeing Syrian President Bashar al-Assad removed from power, Erdogan said on Wednesday. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS) - RTR48IMI
خواندن در 

تازه‌ترین تحرّکات رجب طیب اردوغان، از «کابینه در سایه»‌ای که تشکیل می‌دهد تا سرکوب بلندگو‌های رسانه‌ای جنبش گولن- که به باور او تحریک به شورش کرده‌اند- حکایت از این دارد که او مشغول تحکیم قدرت خویش برای تحقق این رؤیاست که به عالی‌ترین رهبر ترکیه در دهه بعدی بدل شود.

اما اردوغان هنوز نتوانسته است تمام مسیر را برای رسیدن به هدف خود طی کند، حتی اگر بتواند قانون اساسی فعلی را بپیچاند تا برای اعمال قدرت اجرایی خود مشروعیت بتراشد. در قانون اساسی کنونی که پیش‌نویس آن بعد از کودتای 12 سپتامبر 1980 و در دوره حکومت نظامیان نوشته شده، موادی حفظ شده است که، برای مثال،  به رئیس‌جمهور امکان می‌دهد تا بر کابینه نظارت داشته باشد و ریاست آن را بر عهده گیرد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.