رفتن به محتوای اصلی

موصل بهای سخت بیدار شدن خود را پس از استقبال از داعش را خواهد پرداخت

ادوارد دارک می نویسد عراقی هائی که از داعش به عنوان ناجیان خود استقبال کردند به زودی درس سخت بیداری خود را خواهند گرفت؛ گزارشی دست اول از انفجار بشکه ای در سوریه؛ داعش تهدیدی برای لبنان؛ ویدئوی اهدای جایزه رسانه آزاد پیشرو به المانیتور.
Fighters of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) celebrate on vehicles taken from Iraqi security forces, at a street in city of Mosul, June 12, 2014. Since Tuesday, black clad ISIL fighters have seized Iraq's second biggest city Mosul and Tikrit, home town of former dictator Saddam Hussein, as well as other towns and cities north of Baghdad. They continued their lightning advance on Thursday, moving into towns just an hour's drive from the capital. Picture taken June 12, 2014. REUTERS/Stringer (I

هم چنانکه حریث الغروی و دیگر کارشناسان المانیتور نوشته اند، بخشی از اهل تسنن در موصل و دیگر شهرهائی که به تصرف داعش درآمده، ورود این گروه جهادی را به عنوان ناجیان خود ار شرّ حکومت نوری المالکی، که آشکارا سیاست های تبعیض آمیز در مورد سنی ها اعمال می کند، مورد استقبال قرار داده اند.

عمر الجفال این هفته از عراق گزارش داد که حداقل ١۴ گروه دیگر، از جمله بخشی از بعثی های رژیم صدام حسین، به نیروهای داعش در این عملیات نظامی کمک می کنند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.