رفتن به محتوای اصلی

هزینه فرصت های از دست رفتۀ بین ایران و آمریکا

سید حسین موسویان در کتاب تازه منتشر شده خود جزئیات جدیدی از شکست تعامل میان ایران و آمریکا و هزینۀ فرصت های از دست رفته، پس از وقایع ١١ سپتامبر، و نیز در جریان مذاکرات هسته ای بین سال های ٢٠٠٣ تا ٢٠٠۵، را بازگو می کند.
European Union foreign policy chief Catherine Ashton (L) and Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif wait for the start of talks in Vienna May 14, 2014. Six world powers and Iran launch the decisive phase of diplomacy over Tehran's nuclear work during three-day talks starting in Vienna on Wednesday, with the aim of resolving their decade-old dispute by July 20 despite skepticism a deal is possible. REUTERS/Leonhard Foeger  (AUSTRIA - Tags: POLITICS ENERGY) - RTR3P1ZA
خواندن در 

مذاکرات ایران و گروه ١+۵ بنا به گفته عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران "بسیار آهسته و به سختی" پیش می رود. این سخنان را عراقچی روز ١۶ ماه مه، پس از خاتمه دور اخیر مذاکرات در وین بر زبان راند. روز بعد، جواد ظریف، وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: "رسیدن به توافق ممکن است اما توهمات را باید کنار گذاشت و فرصت ها را نباید از دست داد، همانگونه که سال ٢٠٠۵ افتاد".

چشم انداز یک توافق جامع هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی، برای خاتمه دادن به سه دهه بیگانگی، دشمنی و تحریم هرگز تا به این حد نزدیک و قابل دسترس نبوده است. لیکن افزوده شدن مذاکرات اخیر، به فهرست بلند فرصت های از دست رفته، یک فاجعه خواهد بود.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.