رفتن به محتوای اصلی

تردید افکار عمومی فلسطینیان نسبت به آشتی حماس- فتح

توافق اخیر برای آشتی بین فتح و حماس باید بتواند افکار عمومی فلسطینیان را متقاعد کند که قادر است توافقی برای پایان دادن به جدایی بین دو گروه باشد.
A Palestinian boy looks out through the window of his house at Shati refugee camp in Gaza City April 22, 2014. The Palestine Liberation Organization (PLO) sent a delegation to Gaza on Tuesday to negotiate unity with militant group Hamas for the first time since their 2007 conflict, potentially boosting Fatah leader and Palestinian president Mahmoud Abbas's position. REUTERS/Mohammed Salem (GAZA - Tags: POLITICS SOCIETY) - RTR3M9M9
خواندن در 

رام‌الله٬ کرانه باختری -به نظر می‌رسد تصاویر پر از تشریفات توافق برای آشتی بین فتح و حماس در نوار غزه نتوانسته مردم را که به دیدن هر‌ باره چنین تصاویری بعد از اعلام چنین تصمیماتی عادت دارند٬ متقاعد کند.

علیرغم فضای مثبت موجود بین رهبران سیاسی٬ به نظر می‌رسد افکار عمومی فلسطینیان نسبت به  تحقق آشتی بین دو گروه و یا تداوم آن در صورت تحقق خوشبین نیستند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.