رفتن به محتوای اصلی

جنبش سبز را به خاطر دارید؟

حسن روحانی جبهه جدیدی را علیه تند رو ها بر اثر تلاش خود برای آزادی موسوی و کروبی، در حالی که مذاکرات هسته ای در جریان است، باز نخواهد کرد.
EDITORS' NOTE: Reuters and other foreign media are subject to Iranian restrictions on leaving the office to report, film or take pictures in Tehran.

A protester shows her green-painted palm in support of defeated reformist presidential candidate Mirhossein Mousavi during a silent demonstration against the results of the Iranian presidential election in central Tehran June 17, 2009. The sign across her mouth bears a stamp of Mousavi's signature. Picture taken June 17, 2009. REUTERS/Fars News (IRAN POLITICS
خواندن در 

انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ تظاهرات عظیم و سازمان یافته ای را در اعتراض به پیروزی محمود احمدی نژاد، تحت لوای جنبش سبز، در پی داشت. جنبش مزبور از اتحاد سازمان نیافته نیرو های اصلاح طلب، مذهبیون میانه رو، و سکولار ها تشکیل شده بود.

در گرماگرم هیجانات بعد از انتخابات، پایگاه های وابسته به میر حسین موسوی، رقیب احمدی نژاد، نخست وزیر ایران بین سال های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۹، و یکی از رهبران برجسته جنبش سبز اعلام نمودند که با دستیابی به اطلاعاتی در وزارت کشور، معلوم گردیده که میزان واقعی آراء 21.3 میلیون رای به نفع موسوی و 10.5 میلیون برای احمدی نژاد بوده است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.