رفتن به محتوای اصلی

استقبال صنعت نفت ایران از بازگشت زنگنه به وزارت نفت

انتصاب بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت امید و انتظار به اصلاحاتی که موعدشان گذشته است را به همراه می آورد.
Iranian oil minister Bijan Namdar Zanganeh answers journalists' questions as he arrives in a hotel in Vienna January 29, 2005. OPEC oil ministers gather in Vienna for a meeting on January 30. REUTERS/Heinz-Peter Bader  HPB/AA - RTRLRCL
خواندن در 

بیژن نامدار زنگنه در ایران به «شیخ الوزرا» معروف است.  او تا قبل از سال ٢٠٠٥ به مدت مجموعا ٢٢ سال در وزارتخانه های مختلف خدمت کرده بود.  اول در دولت میرحسین موسوی به عنوان وزیر جهاد سازندگی و بعد در کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر نیرو و سپس در کابینه محمد خاتمی به عنوان وزیر نفت. رفتن او از وزارت نفت در سال ٢٠٠٥ با ادعای ریس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد، مبنی بر اداره کشور توسط یک «مافیای نفتی»  همراه بود. ادعایی که احمدی نژاد در هشت سال ریاست جمهوری اش نتوانست آن را ثابت کند.

بعد از سالها نابسامانی زیر نظر احمدی نژاد، بازگشت زنگنه به عنوان وزیر نفت در کابینه حسن روحانی با استقبال دست اندرکاران صنعت نفت و متخصصان و کارشناسان روبرو شده است. با نگاه کردن به کارنامه زنگنه متوجه می شویم که او حقیقتا دستاورد های مهمی به عنوان وزیر نفت در بین سالهای ١٩٩٧ تا ٢٠٠٥ داشته است:

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.