Ana içeriğe atla

Gazze’de tarım çöküşün eşiğinde

Gazzeli çiftçiler, İsrail’in güvenliği gerekçe göstererek gübre ve kimyasal ithalatını yasaklamasının ardından yüksek işsizliğe rağmen tarımı bırakmak zorunda kalıyor. İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.
A Palestinian woman collects barley during harvest on a farm in Khan Younis in the southern Gaza Strip April 25, 2016. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa  - RTX2BJRS
 

Gazze Şeridi’ndeki küçük imalathaneler birbiri ardında kapanırken büyük tesisler zor koşullarda ayakta kalma mücadelesi veriyor. Krizin bir sonraki durağı ise tarım olacak. Ancak üretim tesislerinin aksine tarımdaki krizin Gazze Şeridi’nde yaşayanların hayatına doğrudan ve ağır yansımaları olabilir. Gazze halkının un, pirinç, şeker ve yağ gibi ihtiyaçlarının yarısından fazlasını hâlihazırda BM Yardım Ajansı karşılıyor. Beslenme sıkıntıları yaşayan halkın meyve ve sebze ihtiyacının büyük bölümü ise bölgede yetiştiriliyor.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.