דילוג לתוכן העיקרי

חוק ההסדרה: עיני העולם נשואות אל היכל המשפט בירושלים

העתירות הראשונות כבר הוגשו לבג״ץ, והיועץ המשפטי לממשלה כבר הודיע שלא יגן על החוק. כעת השופטים יאלצו להכריע אם הכנסת מוסמכת להפקיע זכויות באדמות המצויות מחוץ לשטח המדינה, מאנשים שאינם אזרחי המדינה או תושביה.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) speaks with Cabinet Secretary Avichai Mandelblit during the weekly cabinet meeting in Jerusalem December 20, 2015. REUTERS/Gali Tibbon/Pool  - RTX1ZGHK
קראו 

כיצד היה נוהג מנכ"ל מפעל, אשר מנהל המחלקה המשפטית שלו מבהיר לו באופן חד משמעי כי תוכניתו לספח למפעל שטח שאינו שייך לו עלולה לסבך אותו עם החוק? מה היה עושה המנכ"ל, אם אותו מנהל מחלקה, שמחזיק בתואר דוקטור למשפטים, היה מודיע לו שלא יוכל להגן על הפלישה בבית המשפט? כמה מנכ"לים היו מעזים להתעלם מאזהרותיו של היועץ המשפטי, שהם עצמם מינו לתפקיד, תוך שהם אוטמים את אוזניהם למשמע רעמי הביקורת מכל קצווי תבל נגד המהלך המפוקפק? כמה מועצות מנהלים היו מאשרות את תוכניתו של המנכ"ל וגם מאפשרות לו למנות עורך דין חיצוני, כדי שיגן על החברה מפני תביעות נזיקין של בעלי הקרקע?

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.