דילוג לתוכן העיקרי

נוכחות פרלמנטארית מהווה משוכה קשה למעבר עבור נשים לבנוניות

לבנון נחשבת אמנם למדינה חלוצה מבחינת העצמת נשים, אך הייצוג הנשי בפוליטיקה עדיין נמוך מכיוון שנשים נכנסות שם לפוליטיקה בעיקר בעקבות מותו של קרוב משפחה [פוליטיקאי].
Lebanon's Prime Minister Fouad Siniora (L), Sunni Muslim politician Saad al-Hariri (C), leader of the anti-Syrian alliance, and Education Minister Bahia al-Hariri greet supporters during a parliamentary election campaign at al-Hariri's house in Beirut May 21, 2009. Lebanon's parliamentary election on June 7 is expected to be a tight contest in which Hezbollah and its allies are hoping to reverse the slim majority held by an anti-Syrian coalition that enjoys U.S. and Saudi backing. REUTERS/Jamal Saidi (LEBAN

רק קומץ נשים הצליחו להתברג אל תוך העולם הפוליטי של לבנון, וגם זאת בדרך כלל לאחר מותו של קרוב משפחה. האמרה הפופולארית שנשים נכנסות לפרלמנט לבושות שחור ממחישה זאת היטב.  חרף פתיחותהּ היחסית, החברה הלבנונית עדיין נשלטת בידי תרבות פטריארכאלית. כפועל יוצא, המסלול למשרות ממשלתיות ולפרלמנט מהווה אתגר כביר עבור רוב הנשים.

ארבע נשים בלבד מכהנות כיום בפרלמנט הלבנוני המונה 128 מושבים. סתרידה ג'עג'ע היא חברת פרלמנט מאזור בשרי. ז'ילברט זוויין זכתה במושב במחוז כסרוואן ברשימתו של הגנרל מישל עאון שעומד בראש סיעת השינוי והרפורמה.  באהיה חרירי, חברת פרלמנט מצידון, היא חברה בתנועת העתיד הסוני, וניילה טוויני זכתה במושב היווני אורתודוכסי בביירות.

לפי דיווחים בתקשורת, בשנת 2009 רק 12 מתוך 589 מהמועמדים לפרלמנט היו נשים. לדברי העיתונאי אמיל חורי, הממשלה המכהנת כוללת אישה אחת בלבד, השופטת אליס צ'פטיני, ורק ארבע נשים נוספות החזיקו בתפקידים כאלה: רעיה אל-חסאן שהייתה שרת האוצר ב-2009, באהיה חרירי שהייתה שרת החינוך באותה שנה, ניילה מועווד שכיהנה ב-2005 כשרת הרווחה, וליילה סולח שהייתה שרת התעשייה ב-2004.

לבנון, שהייתה בין המובילות במדינות המזרח התיכון בהעצמת נשים כאשר העניקה זכות בחירה לנשים ב-1952, נסוגה לאחור מבחינת זכויות נשים. כש-3.1% בלבד מהמושבים בפרלמנט מאוישים על-ידי נשים, שיעור ייצוג הנשים בלבנון דומה לייצוגן ברפובליקה האסלאמית של איראן, ולבנון משתרכת מאחורי כוויית (6.2%) וירדן (12%).

"נשים ממלאות תפקיד מאוד מזערי בחיים הפוליטיים בלבנון, תופעה שיש בה כדי לשקף את החברה הפטריארכאלית", אומר לאל-מוניטור פול טבאר, סוציולוג מהאוניברסיטה האמריקאית בביירות.

נשים רבות הממלאות תפקיד פוליטי הגיעו למעמדן זה לאחר שמונו או נכללו ברשימות אלקטוראליות מרכזיות בעקבות אובדן קרוב משפחה שהיה מעורב בחיים הפוליטיים.

לדוגמא, ניילה מועווד הייתה רעייתו של נשיא לבנון רנה מועווד, שנהרג בפיצוץ בשנת 1989. היא נבחרה לפרלמנט ב-1991 לפני שהתמנתה לשרה.

באהיה חרירי הייתה מועמדת לראשות הממשלה לאחר ההתנקשות באחיה, רפיק חרירי, שכיהן כראש הממשלה ב-2005. חברת הפרלמנט ניילה טוויני היא בתו של חבר הפרלמנט ג'בראן טוויני שנהרג מפיצוץ בשנת 2005.

סתרידה ג'עג'ע הוטלה לקלחת הפוליטית לאחר שבעלה, סמיר ג'עג'ע, מנהיג נוצרי שעמד בראש מפלגת הכוחות הלבנוניים, נכלא ל-11 שנים בתקופת הכיבוש הסורי בלבנון.

"לעיתים קרובות נשים תופסות מושב פנוי לאחר התנקשות בקרוב משפחה. כך הם מבטיחות את ההמשכיות עד שקרוב משפחה אחר מגיע לגיל שמאפשר לו להיכנס לחיים הפוליטיים", טבאר מסביר. הסוציולוג מאמין שבלבנון, האנשים הקרובים ביותר ל"קדוש מעונה פוליטי" זוכים לגושפנקא כדי להבטיח את המשכיות המשפחה וכן גם את קולקטיביות, דהיינו אזור או קהילה.

התפקיד הקטן שנשים ממלאות בפוליטיקה הלבנונית בא לידי ביטוי גם ברמת המפלגות. בשנה שעברה אספת הנשים הדמוקרטית של לבנון (RFDL) פרסמה מחקר כלל-ארצי תחת הכותרת "צרכים ארגוניים לקידום השתתפות נשים בחיים הפוליטיים ובאיגודים המקצועיים  בלבנון".

המחקר, שבדק שש מתוך 12 מפלגות פעילות בלבנון, מצא שרק אישה אחת או שתיים מיוצגות בגוף המוביל של כל מפלגה ומפלגה. אף לא אחת מהמפלגות שנבדקו קבעה מכסת שריונים לנשים במוסדות הפנימיים של הארגון: 33% דחו על הסף את הרעיון של מכסת שריונים לנשים, 50% מינו נשים לתפקידים מנהיגותיים כלשהם, ואילו 16.6% מינו נשים לבחירות לפרלמנט.

מאידך, המחקר הראה שברמת האיגודים המקצועיים, שיעור השתתפות הנשים בהשוואה לגברים בקרב שישה מתוך שמונה איגודים מקצועיים, היה מ 40% ועד ל-75%.

"אנחנו עדים להתקדמות רבה של נשים ברמת המוסדות הציבוריים ובמשרדי הממשלה", אומר לאל-מוניטור העיתונאי אמיל חורי. "נשים הן יעילות יותר ולעיתים קרובות גם פחות מושחתות לעומת גברים", הוא מוסיף.

חברת הפרלמנט לשעבר מועווד סבורה שהמערכת הפוליטית הכיתתית קובעת מכסות בעצמה בתוך הקהילות, ובכך מונעת השתתפות כוללת של נשים בפוליטיקה. מערכת השריונים שכבר קיימת בפרלמנט הלבנוני היא ירושה מתקופת ההגמוניה הסורית בלבנון ומסבכת את תפקידן של הנשים בפוליטיקה", מועווד אמרה לאל-מוניטור.

קביעת מכסת שריונים עבור נשים יש בה כדי להנגיש נשים לחיים הפוליטיים. בירדן, למשל, 12% מהמושבים בפרלמנט משוריינים עבור נשים, דהיינו 18 מתוך 150 מושבים. "מכסת השריון לנשים  צריכה להיות אחד מדגלי המאבק של הנשים", טבאר אומר.

בנוסף למערכת השריונים, מתעוררת בעיה נוספת – וזאת לאור מערכת חוקי האישות בלבנון, לרבות נישואים, גירושים וירושה, המפוצלת לעשר מערכות משפטיות דתיות שמוּחלות על 17 כתות דתיות.

חוקי האישות בלבנון חונקים את חופש האזרחים ותורמים לאי-שוויון בין נשים לגברים כשמדובר, בין השאר,  בדיני נישואים, גירושים וירושה, כאשר לכל קהילה וקהילה יש דינים משל עצמה.

"כשמדובר במשפט אזרחי וחינוך, שוויון מהווה קרש קפיצה עבור נשים בלבנון", מועווד מציינת.

המשפט האזרחי יכול גם לתרום לשחרור הצעירים מכבלי הכתות במדינה, שמחולקת לפני קווים דתיים, ובכך לאפשר לנשים לתפוס עמדות מפתח.

יחד עם זאת, מועווד מדגישה שהנשים בלבנון חייבות להתגייס ולהפעיל לחץ כדי שתוכלנה למלא תפקיד ראוי יותר בתהליך קבלת ההחלטות בארצן.

"התאחדויות הנשים אינן פעילות דיין ואינן עובדות בצוותא", היא מציינת. מועווד טוענת ששילובן של נשים ברמת הפוליטיקה המפלגתית והענקת הכשרה נאותה יש בהם כדי להכין אותן לחיים פוליטיים.

''עבודה נרחבת בתחום השדולה,'' היא אומרת, ''חיונית גם היא כדי להעצים את הנשים בלבנון.''

 

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

 • The Takeaway & Week in Review
 • Middle East Minute (AM)
 • Daily Briefing (PM)
 • Business & Tech Briefing
 • Security Briefing
 • Gulf Briefing
 • Israel Briefing
 • Palestine Briefing
 • Turkey Briefing
 • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

 • Capital Markets & Private Equity
 • Venture Capital & Startups
 • Green Energy
 • Supply Chain
 • Sustainable Development
 • Leading Edge Technology
 • Oil & Gas
 • Real Estate & Construction
 • Banking

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial