דילוג לתוכן העיקרי

יום חג או יום פורענות? דו קיום במבחן

הימים הקדושים ביותר ליהודים ולמוסלמים – יום הכיפורים וחג הקורבן – חלים השנה באותו יום, ובערים המעורבות המתיחות בשיאה. בעוד אנשי הדת משני הצדדים קוראים לכבד זה את זה, במשטרה לא לוקחים סיכון ומעלים כוננות
kippur_adha_ad.jpg
קראו 

העיתונים נערכו מבעוד מועד. היו שהזהירו מהפורענות הצפויה, והיו שפרסמו מודעות כדי למנוע את הפורענות. ארגונים רבים נרתמו אף הם למשימה, כשבראשם אלה העוסקים בטיפוח דו קיום בין יהודים וערבים. אלה ואלה חששו מהמפגש הטעון בין יום כיפור היהודי לחג הקורבן המוסלמי והדרוזי. שניהם חלים ביום שבת הקרוב [4 באוקטובר] ושני החגים נחשבים לפסגת האמונה של שתי הדתות. בעוד היהודים צפויים לצעוד לבית הכנסת כדי לבקש מחילה ולכפר על עוונותיהם, צפויים המוסלמים והדרוזים לציין את חג הקורבן באכילה, בשירה ובריקודים.

זה יהיה רגע שיא של אמונה יוקדת שרבים חוששים כי יידרדר למפגש טעון ורווי חומר נפץ בין המתפללים היהודים לחוגגים המוסלמים. המודעות שפורסמו בתקשורת כמעט שהתחננו בפני המאמינים כדי שאלה ינהגו בסובלנות זה כלפי זה. במודעה המרכזית (pdf) שפרסמו "הקרן החדשה לישראל" ויוזמות "קרן אברהם" ו"פרידריך אברט שטיפטונג" נכתב כך: "אנו קוראים לציבור היהודי להכיר בצורך של בני הציבור המוסלמי לקיים את מצוות החג. אנו קוראים לציבור המוסלמי לחגוג תוך רגישות והתחשבות בציבור היהודי. יום זה יכול להיות דוגמה ומופת לחיים משותפים של סובלנות וכבוד הדדי". המודעה פורסמה בעברית ובערבית.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.