דילוג לתוכן העיקרי

חומת ההפרדה בין החרדים לחילוניים

היעדרותו של המגזר החרדי משוק העבודה הישראלי היא איום ממשי על המדינה, אך ניסיונו של השר לפיד לפתור את הבעיה בכוחניות ישיג את התוצאה ההפוכה.
An Israeli soldier sleeps as ultra-Orthodox Jewish youths pray on Tisha B'Av at the Western Wall, Judaism's holiest prayer site, in Jerusalem's Old City July 16, 2013. Tisha B'Av, a day of fasting and lament, is traditionally the date in the Jewish calendar on which the First and Second Temples were destroyed, respectively in the sixth century B.C. by the Babylonians and the first century A.D. by the Romans. REUTERS/Baz Ratner (JERUSALEM - Tags: RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY) - RTX11O0M

האיש המפחיד ביותר במדינת ישראל הוא כנראה הפרופ’ דן בן דוד מאוניברסיטת תל-אביב. בן דוד, מרצה בעל שם לכלכלה, הוא דווקא אדם סימפטי ונעים לבריות, אבל המסר שבפיו צריך להדיר שינה מכל ישראלי שחרד לעתיד מדינתו. כ מנהל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, פרופ’ בן דוד מסתובב בהרצאות ומפגשים בכל רחבי הארץ, וממחיש בעזרת דיאגרמות פשוטות ונתונים סטטיסטים יבשים עד כמה הישרדותה של מדינת ישראל אינה מובנת מאליה.

הנתונים שבידיו חושפים כיצד מדי שנה הולך וגדל שיעורם של אזרחי ישראל שאינם נוטלים חלק בשוק העבודה. הם אינם נרשמים בסטטיסטיקות כמובטלים, משום שאינם מחפשים עבודה. רובם חרדים. ככל שגדל שיעורם של החרדים באוכלוסייה הכללית (והוא גדל בהתמדה ובמהירות) כך קטן מספר הישראלים היצרניים המשתתפים בשוק העבודה. המסקנה של פרופ’ בן דוד היא שבמצב הנוכחי לא ירחק היום בו המשק הישראלי לא יוכל להמשיך ולסבסד את אוכלוסיית החרדים שאינה עובדת. איכות החיים בישראל גבוהה יחסית, אך היא היתה יכולה להיות גבוהה בהרבה אלמלא התקיים בתוכה מגזר שלם שנמנע במשך שנים מלצאת לעבוד כחלק מאידיאולוגיה דתית נוקשה. אם לא יתחולל שינוי רדיקלי בהתנהלות הדברים, תצעד ישראל אל עברי פי פחת. השיטה שהחזיקה מעמד ב-65 שנות קיומה פשוט לא תוכל לעבוד עוד לאורך זמן.

הדיון הציבורי בישראל ביחס לשילובם של החרדים בחברה כמעט לא עוסק בסוגיה הזאת. גולת הכותרת היא תמיד השיוויון בנטל - אותה סיסמה שחוקה שהפכה מזמן מקפצה בטוחה עבור כל פוליטיקאי חילוני שמבקש לצבור פופולריות. האחרון שעשה בה שימוש הוא יו”ר מפלגת יש עתיד, שר האוצר יאיר לפיד. מאז שהקים את מפלגתו בראשית 2012, הקפיד לפיד להצהיר שאין לו דבר נגד החרדים, ושבשונה מאביו המנוח (שעמד בעשור הקודם בראש מפלגת שינוי) מפלגתו לא תהיה אנטי דתית. התוכנית לגיוס חרדים שהציג בתחילת מערכת הבחירות התמקדה בראש ובראשונה ביציאת חרדים לשוק העבודה, ורק אחר-כך עסקה בשילובם בשירות הצבאי והאזרחי.

אבל אז, בערך באמצע הקמפיין, נקלעה יש עתיד למשבר. הסקרים הצביעו על ירידה, ויועצי האסטרטגיה החליטו לחדד את המסר. לפיד, שהרבה עד אז להתבטא במגוון נושאים שעל סדר היום, החל להתמקד בחרדים, ולדקלם בלי הפסקה את סיסמאות השוויון בנטל. המהלך השתלם כשגרף 19 מנדטים בבחירות, והפך לראש המפלגה השנייה בגודלה בבחירות. גם כיום, בעודו מותקף על הגזירות הכלכליות שקידם במשרד האוצר, הוא ממשיך לזכות לתגובות אוהדות כשהוא יוצא בביקורת נגד החרדים. כמעט בכל נאום שהוא נושא מעל דוכן הכנסת, חלק ניכר מדבריו מוקדש למתקפה על החרדים. זה האזור הבטוח שלו.

השבוע [23 ביולי] אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את התכנית לגיוס חרדים שגיבשה הממשלה, בהובלת השר יעקב פרי מיש עתיד. תשומת הלב הציבורית התמקדה בפרובוקציות הבוטות שיזמו בדיון הסוער חלק מחברי הכנסת החרדים, אך מבין הצעקות בלטו נתונים שהציג בנאומו יו”ר ש”ס, ח”כ אריה דרעי, לפיהם מתחילת 2013 ירד שיעור החרדים המתגייסים לצבא בכשלושים אחוז. אחרי שנים של עלייה שקטה ואיטית במספר החרדים שעלו על מדים, המגמה התהפכה. זה קרה במקביל להתלהטות השיח הציבורי בעיניין ולעלייה המטאורית של יאיר לפיד. ככל שלפיד דיבר יותר על גיוס חרדים - כך קטן מספרם בקרב המתגייסים.

בחודשים האחרונים, מאז קמה ממשלה חדשה שחרטה על דגלה את עיקרון השיוויון בנטל, גברו המתקפות בתוך הרחוב החרדי נגד בני הקהילה שמחליטים להמיר את הלימוד בישיבה בשירות צבאי. רק בזמן האחרון, במספר מקרים, נאלצו שוטרים לחלץ חיילים עם כיפה שהסתובבו בתוך שכונות חרדיות. אלה תופעות שלא היו קיימות לפני שנה. קמפיין השוויון בנטל הועיל ליאיר לפיד, אבל פגע בסיכוי ששוויון כזה אכן יקודם.

כדאי להאמין לח”כ מאיר פרוש כשהוא קושר את עצמו באזיקים לדוכן הנואמים בכנסת, ומצהיר שכך יובלו באזיקים גם בני הישיבות שייחויבו להתגייס. העמידה האיתנה כנגד השלטון עמדה בבסיס האתוס החרדי עוד בטרם קמה מדינת ישראל, כשהיהודים היו פזורים בקהילותיהם ברחבי אירופה. רק לפני שלוש שנים העדיפו עשרות הורים חרדים בעמנואל לציית לרבנים וללכת לכלא, ולא לציית להוראת בית המשפט החילוני שנגעה לשילוב תלמידות ספרדיות בסמינר המקומי.

את העוינות שקיימת כלפיהם ברחוב הישראלי הרוויחו החרדים בעשרות שנים של התבדלות והסתגרות. אין צדק בסירובם המתמשך ליטול חלק במאמץ הנמשך לקיים ולקדם את מדינת ישראל. אך ניסיון לפתור בעיה של דורות באבחת חרב ובכוחניות ישיג את התוצאה ההפוכה. במקום להילחם בהם, מוטב היה, למען המטרה, לחתור להתקדמות איטית שתעשה בשיתוף פעולה. האלטרנטיבה של המשך ההסתגרות החרדית ושימור הסטטוס-קוו, פשוט מסוכנת מדי לישראל.

More from Nadav Perry