דילוג לתוכן העיקרי

ערביי ישראל: המציאות – והריאליטי

תוכניות הריאליטי הפכו למקום היחיד כמעט בתקשורת שבו הציבור היהודי נחשף לשכניו הערבים. רק שם הם מוצגים כחלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, כמי שיש להם כאן מקום וזכויות.
master-chef-fayumi.jpg

מרבית היהודים החיים בישראל אינם מכירים את ערבייה. עשרים אחוזים מאזרחי ישראל נתפסים על ידי יותר ויותר אזרחים יהודים כמי שאינם זכאים לזכויות. התפיסה ההולכת ומשתרשת היא שערביי ישראל הם אינם חלק מן המרקם החברתי, שיש לפנות אותם, להדיר אותם, לשלול מהם את אזרחותם. מחקרים רבים שנעשים בקרב תלמידי תיכון מראים שמרבית תלמידי התיכון היהודים בישראל חושבים שערבים אינם זכאים לקבל טיפול רפואי.

הגזענות והשנאה כלפי אזרחי ישראל הערבים נשענות לא רק על בורות, אלא גם על הכעס שקיים בקרב הציבור היהודי כלפי נציגי המגזר הערבי בכנסת. פעולות ההזדהות של אותם נציגים עם הפלסטינים מאירות ציבור שלם באור של חוסר הזדהות עם מדינת ישראל וערכיה. בסקרים שנערכים לקראת הבחירות למפלגות הערביות אין שם, סופרים אותן כגוש אחד, "המפלגות הערביות". אפילו ועדת המדרוג, שמודדת רייטינג של תוכניות טלוויזיה, מחלקת את המדידה ל "צפייה בקרב משקי בית יהודים" ו "כלל האוכלוסייה".

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 for annual access.