דילוג לתוכן העיקרי

שלום נתין, ברוך הבא אזרח

RTR3BUP9.jpg

היסטוריה מתרחשת בימים אלה על גדת הנילוס. בפעם הראשונה מוענקת לציבור המצרי הזכות להחליט אם ברצונו לקבל את מגילת הזכויות שהועידו לו שליטיו. קריאה בסעיפיה של טיוטת החוקה מגלה, כי בהחלט אין זה מסמך שכדאי להיהרג בגללו. למרות זאת, לידתה בייסורים: עשרה צעירים לפחות שילמו בחייהם במהומות דמים ברחבי מצרים, שהולידה המחלוקת על החוקה והמהלכים הפוליטיים שליוו אותה. בפעם הראשונה בעידן שאחרי מובארק למדו גם האחים המוסלמים את נחת זרועו של הרחוב.

בסתר ליבם, אפשר לנחש, מלגלגלים הסלפים הקיצוניים על האחים המוסלמים על ההישג המפוקפק. עבור הזרם הסלפי, "אַלְחכְּם לִלַה", הפסיקה היא לאל. כל מה שאיננו דבר אלוהים - בטל. ההמצאה המערבית המגונה שמכונה "חוקה" איננה מקור סמכות לגיטימי עבורם, כמו שבית מחוקקים שבחר הציבור אינו כזה. והנה בא הנשיא מוחמד מורסי, איש האחים המוסלמים, וחוטא פעמיים. לא רק שהוא מאמץ קובץ חוקים מעשה ידי אדם, אלא אף מבקש לשאוב את הלגיטימיות שלו מהציבור.

יש בטיוטה המוצעת הרבה ממה שהמצרים ייחלו לו עשרות שנים. בעידן שלושת הנשיאים – גמאל עבל אלנאצר, אנואר סאדאת וחוסני מובארק – דרישה לעגן כמה מסעיפים אלה בחוק הייתה גוררת את הדורש לחקירה במרתפי המודיעין. סעיף 226 קוצב את כהונת הנשיא לארבע שנים, וקובע שאין ביכולתו להיבחר יותר מפעמיים. סעיף 151 מתיר להאשים את הנשיא בפלילים. אמנם נדרש רוב של שני-שלישים מחברי הפרלמנט כדי להגיש נגדו כתב אישום, אבל מעתה ברור, שהראיס איננו מעל לחוק. סעיף 48 אוסר צנזורה על כלי תקשורת, אלא בזמן מלחמה. כמה סעיפים מעגנים את חירות המחשבה, הדעה והיצירה. סעיף 3 מבטיח חופש פולחן לנוצרים וליהודים. קובץ סעיפים חברתיים אוסר על המדינה הלאמה שרירותית של רכוש פרטי, ניצולו של אזרח או סחר בגופו. סעיף 33 קובע כי האזרחים שווים בפני החוק, ואין ליצור ביניהם אפליה.

בכמה סעיפים הניחו מנסחי החוקה את היסוד למדינת הרווחה. הם קובעים כי מוגבלים ביכולתם, חלשים או קשישים יהיו זכאים לקצבה מן המדינה. סעיף 14 קורא לקבוע בחוק מתן משכורת מינימום "שתבטיח חיים בכבוד לכל אזרח". העסקת ילדים במשלח יד שאינו הולם את גילם אסורה (סעיף 70).

המתנגדים טוענים כי טיוטת החוקה מלאה פרצות. דומה כי מניין ההערות הביקורתיות על המסמך כמניין סעיפיו, ואולי אף יותר. את הפולמוס העיקרי חוללו סעיפים 2 ו-219, שמתכתבים זה עם זה. בראשון נקבע כי "עקרונות השריעה (ההלכה המוסלמית), הם המקור העיקרי לחקיקה". ניסוח זה הוא פשרה שנועדה לסכל אפשרות לכינונה של מדינת הלכה. במקור חתר המחנה הפונדמנטליסטי להכריז בחוקה כי השריעה עצמה, ולא "עקרונותיה", היא המקור לחקיקה, וביקש להימנע מניסוח מעורפל כמו זה שהתקבל. אלא שאז בא סעיף 219 והגדיר אותם עקרונות. הוא מחק את הערפל שיצר קודמו, ובמשתמע קבע, כי ההלכה המוסלמית עצמה היא המקור לחקיקה. לפי סעיף זה, עקרונות השריעה הם "ראיותיה, יסודותיה המשפטיים והשורשיים, וכן מקורותיה בעלות התוקף (כפי שנוסחו) באסכולות הסוניות השונות".

העובדה שסעיף 219 הוצב בשולי הטיוטה, ולא בסמוך לסעיף השני, נתפסה על-ידי המתנגדים כניסיון מניפולטיבי להסתירו. במקום זאת קבעו מנסחי החוקה בסעיף 4, כי מוסד "אל-אזהר", המרכז הגבוה למחקרים ופסקי הלכה, הוא רשות אסלאמית עצמאית, ויש לקחת בחשבון את דעת חכמיה בסוגיות ההלכתיות. מתנגדי החוקה חוששים, כי זהו ניסיון לעגן את עליונותו של המוסד על פני הרשות השופטת. אחרים תהו, מדוע לא הוגדר באותה הזדמנות גם מעמדה של הכנסייה הקופטית.   

בזה לא תמו ההשגות. הטיוטה מתעלמת מדרישת החברים הליברלים באסיפה המכוננת, הגוף שניסח את החוקה, לקבוע גיל מינימום לנישואים. בכך, הם חששו, ביקשו השמרנים להותיר על כנו את המנהג המסורתי של נישואי קטינות. אין בה סעיף מפורש הקובע שוויון זכויות מלא בין גבר לאישה. בסעיפים הנוגעים לעבודת העיתונות אין איסור מפורש לסגור כלי תקשורת.

הפרצות הולידו חשדנות. בחוגים הליברלים חוששים, כי הן מעניקות לאחים המוסלמים ולסלפים גושפנקא להשתלט בבוא היום על גורמי הכוח בקהיר, וברצותם - גם להחיל בה משטר הלכתי. השיח הפוליטי המצרי הוליד בשנים האחרונות פעלים שמבטאים את הדאגה הזו. הליברלים חרדים, למשל, מפני "אַחְוַונה", השלטת דרך האִחְוואן, הלוא הם האחים המוסלמים; לא פחות מכך, הם סולדים מפני "אַסְלַמַה", כפיית רוח האסלאם על החיים הפוליטיים. הם שוכחים, כי ביום שבו יבצע מישהו אקט רדיקלי, מרחיק לכת, שידרוס את זכויות האחר וחזונו, ממילא לא יהיה כל ערך למסמך הכתוב.

אבל הטיוטה הזו לבטח איננה קובץ פסקי הלכה במסווה של מגילת זכויות אזרחית. זהו מסמך בעל משמעות מוסרית ופוליטית כבדה עבור מצרים ושאר האחיות הערביות. היא מעניקה גט כריתות לחוקי החירום, שהעניקו לשירותי הביטחון ולמערכת המשפטית יד חופשית לעשות כל שברצונם בגופו, ברכושו ובזכויותיו של האדם. היא מסיימת מאות שנים של מנהג קלוקל אצל שליטים למלוך עד אחרית חייהם. היא נפרדת לשלום מן הנתין, ומכריזה על לידתו של האזרח.

מבחנה הגדול של החוקה הוא בחיי המעש. בסופו של דבר, מה שיעצב את אופיה החברתי והפוליטי אינם 234 הסעיפים, אלא התוכן שייצקו לתוכם. מי יעצור, למשל, גברים שמתעללים בנשותיהם. מי ימנע מילד לעבוד בשכר רעב אצל מעסיק נצלן, כל עוד אביו זקוק למעותיו כדי לקיים את המשפחה. כיצד, למרות שיעורי העוני הנרחבים, תוכל הקופה הציבורית לספק משכורת מינימום לעשרות מיליוני נזקקים.

אין בכוחה של החוקה לצמצם בעתיד הקרוב את מנהג השוחד ועושק האזרח, שממנו מתקיימת שכבה עבה של עובדי ציבור. אבל היא מניחה יסודות ראשונים לבנייתה של מדינה מתוקנת. ספק אם מנסחיה היו יכולים לעשות את זה אחרת. מצרים דומה לעגלה שקועה בבוץ של עריצות, שנחלצת מתוכו בימים אלה בחירוק שיניים. כל תנועה בלתי שקולה עלולה להטביעה שנית. כולם צופים בה, ערבים ומערביים, נושאת על גבה את כובד ההובלה עבור שורה של מדינות ערביות שיאמצו את המודל אחריה. במציאות כזו, אין דרך נאותה יותר מניסוח חוקה שכולה איזונים ובלמים, שהיא פשרה בין שאיפותיו האלמנטריות של האזרח, כל אזרח, לבין הסכנות שצפונות לו בהמשך הדרך. 

חוקת 2012 איננה גזירה שהציבור המצרי אינו יכול לעמוד בה. היא מסמך שבכוחו להוביל שמונים מיליון נפשות לתחנה הבאה בדרך הארוכה לשחרור.

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

 • The Takeaway & Week in Review
 • Middle East Minute (AM)
 • Daily Briefing (PM)
 • Business & Tech Briefing
 • Security Briefing
 • Gulf Briefing
 • Israel Briefing
 • Palestine Briefing
 • Turkey Briefing
 • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

 • Capital Markets & Private Equity
 • Venture Capital & Startups
 • Green Energy
 • Supply Chain
 • Sustainable Development
 • Leading Edge Technology
 • Oil & Gas
 • Real Estate & Construction
 • Banking

Already a Member? Sign in

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial