رفتن به محتوای اصلی

اثر پیروزی انتخاباتی صدر بر رابطه سیاسی عراق و روسیه

عمل‌گرایی به نمایش گذاشته شده از سوی مقتدی صدر نشان می‌دهد که روابط روسیه و عراق، بعد از تشکیل دولت جدید تداوم می‌یابد ــ و حتی گسترش خواهد یافت.
RTX26I9C.jpg
خواندن در 

در مسکو، نتیجه انتخابات بیست و دوم اردیبهشت عراق هنوز با دقت تحت بررسی است، تا ببینند این انتخابات چه تأثیری روی رابطه میان مسکو و بغداد خواهد گذاشت.

وزارت امور خارجه روسیه این انتخابات را به نحوی ستایش‌گرانه «نقطه عطفی در مسیر ثبات در کشور» خواند و افزود که امیدوار است «در آینده نزدیک، دولتی قانونی و دارای صلاحیت که نماینده مردم باشد در عراق تشکیل شود.»

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.