رفتن به محتوای اصلی

آنچه که ترامپ باید درمورد مردم ایران بداند

رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ ، باید قبل از اینکه دیر شود، به ازبین رفتن حسن نیت ایرانیان نسبت به آمریکا توجه کند.
U.S. President Donald Trump declares his opposition to domestic violence during a working session regarding the Opportunity Zones provided by tax reform in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., February 14, 2018.      REUTERS/Joshua Roberts - RC11BECC88B0
خواندن در 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درایران درسال 1979، آمریکا همیشه علاقه مند به تغییر رژیم درایران بوده اما برای اولین باربا روی کار آمدن ترامپ،این موضوع بعنوان سیاست رسمی آمریکا اعلام و روابط واشینگتن-تهران رابا سنگین ترین چالش چهل سال گذشته مواجه کرده است. کاخ سفید همچنان آشکار نموده که این سیاست را از دوطریق دنبال میکند، اول: افزایش فشارو تحریم ، مقابله باتوان دفاعی وجایگاه منطقه ای ایران، دوم: حمایت از مردم ایران برای تغییر رژیم از درون.

بعداز کودتای 1953 آمریکا و انگلیس در ایران که منجر به سقوط دولت دموکراتیک و مردمی محمد مصدق و روی کار آوردن دولت دیکتاتوری شاه در ایران شد، واشینگتن توانست به مدت حدود سی سال، قدرتمند ترین و گسترده ترین حضورنظامی-سیاسی-اقتصادی-فرهنگی خود در ایران را تحقق بخشد. انقلاب اسلامی 1979 وسقوط شاه درایران بزرگترین شکست آمریکا درمنطقه را رقم زد بگونه ای که ژاندارم و متحد استراتژیک آمریکا به دشمن استراتژیک درمنطقه تبدیل شد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.