رفتن به محتوای اصلی

آنچه که ترامپ باید درمورد مردم ایران بداند

رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ ، باید قبل از اینکه دیر شود، به ازبین رفتن حسن نیت ایرانیان نسبت به آمریکا توجه کند.
U.S. President Donald Trump declares his opposition to domestic violence during a working session regarding the Opportunity Zones provided by tax reform in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., February 14, 2018.      REUTERS/Joshua Roberts - RC11BECC88B0

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درایران درسال 1979، آمریکا همیشه علاقه مند به تغییر رژیم درایران بوده اما برای اولین باربا روی کار آمدن ترامپ،این موضوع بعنوان سیاست رسمی آمریکا اعلام و روابط واشینگتن-تهران رابا سنگین ترین چالش چهل سال گذشته مواجه کرده است. کاخ سفید همچنان آشکار نموده که این سیاست را از دوطریق دنبال میکند، اول: افزایش فشارو تحریم ، مقابله باتوان دفاعی وجایگاه منطقه ای ایران، دوم: حمایت از مردم ایران برای تغییر رژیم از درون.

بعداز کودتای 1953 آمریکا و انگلیس در ایران که منجر به سقوط دولت دموکراتیک و مردمی محمد مصدق و روی کار آوردن دولت دیکتاتوری شاه در ایران شد، واشینگتن توانست به مدت حدود سی سال، قدرتمند ترین و گسترده ترین حضورنظامی-سیاسی-اقتصادی-فرهنگی خود در ایران را تحقق بخشد. انقلاب اسلامی 1979 وسقوط شاه درایران بزرگترین شکست آمریکا درمنطقه را رقم زد بگونه ای که ژاندارم و متحد استراتژیک آمریکا به دشمن استراتژیک درمنطقه تبدیل شد.

 مهمترین عامل این شکست اشتباه آمریکا در شناخت و درک درست مردم وشرایط داخلی ایران بود. کارتر در دسامبر 1977 به تهران سفر کرد ، ایران تحت رهبری شاه را"جزیره ثبات" و شاه ایران را بخاطر "عشق و احترام مردم" ایران ستود. تنها چندماه بعد از اظهارات کارتر، شعار"مرگ برشاه" و "مرگ برآمریکا" درتظاهرات میلیونی مردم ایران تنین انداز شد وحدود یکسال بعد هم مردم ایران نظام 2500 ساله شاهنشاهی در ایران را ساقط کردند.

ترامپ مردم ایران را به قیام علیه حکومت ایران دعوت کرده، تیلرسون حمایت واشینگتن از مردم برای تغییر رژیم در ایران را علنا اعلام نموده وسناتور تام کاتن هم عملیات پنهان آمریکا ازمخالفین داخلی را راهکار تغییر رژیم در ایران دانسته است. درشرایطی که آمریکا با سه دهه تسلط برایران، در شناخت اوضاع داخلی ایران اشتباه فاحشی کرد، میتوان توقع داشت که درغیاب چهل سال عدم حضور و روابط دیپلماتیک با ایران، خطاهای دولت ترامپ درشناخت مردم و اوضاع ایران، فاحش تر و متعاقبا عواقب آن هم برای آمریکا خطرناکتر باشد. لذا درک صحیح آمریکا از مردم ایران کلیدی است.

ایرانیها با تمدن و تاریخ چند هزارساله، صاحب یکی از چهارتمدن بزرگ تاریخ بشر و لذا ملتی مغرور هستند. ترامپ در سخنرانی سپتامبر خود در مجمع عمومی سازمان ملل ملت ایران را ملتی با تاریخ و تمدنی بزرگ خواند اما یک ماه بعد دراکتبر 2017، او ملت ایران را تروریست خواند. کاخ سفید باید ابتدروشن کند که با چه ملتی صحبت میکند، ملتی تروریست یا متمدن. علاوه برآن مشخص کند که آیا میخواهد با زیان تحقیر و توهین بامردم ایران صحبت کند یا با زبان احترام.

نکته مهم دوم درک درست از خواست مردم ایران است. دردسامبر گذشته تظاهراتی دردهها شهر ایران برگزار شد که ریشه آن نارضایتی اقتصادی بود. در برخی از شهرها تظاهرات به خشونت کشیده شد. کاخ سفید از تظاهرات اعتراضی و خشونت ها حمایت کرد و ترامپ هم گفت مردم ایران درمسیر درست افتاده اند. انعکاس اعتراضات در سطح رسانه های غربی بسیار وسیع و همراه بابزرگنمایی و اغراق زیادی بود. با این وجود هنگامیکه مردم شاهد خشونت و نقض امنیت ملی خود شدند، تظاهرات متقابلی در شهرهای بیشتری براه افتاد که تعداد شرکت کننده ها دهها هزار نفری بود اما رسانه های غربی تظاهرات دوم را ابدا پوشش ندادند.مهمتر اینکه در 10 فوریه 2018 تظاهرات مردمی بزرگداشت انقلاب اسلامی 1979 در ایران با حضور میلیونها نفر در ایران اما رسانه های آمریکا از پوشش آن خودداری کردند. عدم انعکاس حقایق درمورد مردم ایران توسط رسانه ها موجب انحراف از واقعیتها و زمینه سازارزیابی ها و تصمیم گیریهای غلط میشود.

اخیر دانشگاه مریلند آمریکا افکار سنجی انجام از مردم ایران انجام داد که خلاصه نتیجه آن اینست که اکثریت مردم ایران ضمن نارضایتی از وضع اقتصادی و معیشتی، با تغییر رژیم وخشونت مخالف هستند. برخلاف سیاست ترامپ، اکثریت مردم ایران از برجام و توان دفاعی وموشکی ایران و سیاستهای منطقه ای ایران حمایت میکنند ولذا دراین سه موضوع ، دولت ترامپ درمقابل خواست اکثریت مردم ایران قرار دارد. این نظر سنجی نشان میدهد که سردار سلیمانی که فرماندهی نیروهای ایران درمنطقه را بعهده دارد با 83% محبوب ترین شخصیت ایران است درحالیکه آمریکا اورا تروریست خوانده ودرلیست تحریم قرار داده است. همچنین اکثریت مردم ایران ضمن نارضایتی از ناکارآمدیهای حکومت دراداره مناسب اوضاع اقتصادی، دولت ترامپ را نیزبخاطر عدم اجرای درست برجام درایجادمشکلات اقتصادی شان مسئول میدانند.

آمریکا در ایران و جهان اسلام تصویری منفی دارد. افکار عمومی ایران نسبت به عربستان و اسراییل بسیار منفی است. ترامپ با تشکیل اتحاد علنی با اسراییل و عربستان علیه ایران، به مشکلات آمریکا با مردم ایران افزوده است. افکار سنجی دانشگاه مریلند نشان میدهد درحالیکه بیش از 80%مردم ایران مخالف دولت آمریکا هستند درحالیکه روسیه و چین در نزد اکثریت افکار عمومی ایران از مقبولیت برخوردار شده اند.

ایران در200 سال گذشته بارها موردتجاوز قرار گرفته است. ایران قبل از انقلاب از سوی روسیه و انگلیس مورد تجاوز قرار گرفته و بخشهایی از سرزمین خود را از دست داد. بعد از انقلاب اسلامی 1979 نیز توسط عراق با حمایت آمریکا و متحدین عربش مورد تجاوز نظامی قرار گرفته و صدها هزار شهروندش قربانی و صدها میلیارد دلار خسارت دیده است. این درحالی است که ایران در 250 سال گذشته به هیچ کشوری تجاوز نکرده است. لذا طبیعی است که ملت ایران از مداخله و تهدید خارجی متنفر بوده و درمقابله با آن متحد شود.

چنانچه ترامپ روزی بخواهد روابط با ایران را بهبود بخشد باید اعتماد مردم ایران را جلب و براساس خواست افکار عمومی وواقعیت ها سیاستهای جاری خوددرمورد ایران را مورد تجدید نظر اساسی قراردهد درغیراینصورت احیاء سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ایران، عواقب منفی زیانباروغیرقابل پیش بینی خواهد داشت.