رفتن به محتوای اصلی

قمار سعودی‌ها بر حماس؛ هزینه و فایده

فشار فزایندهٔ سعودی‌ها بر حماس، ممکن است عربستان را به اسرائیل و دولت پرزیدنت ترامپ نزدیک کند؛ اما از سوی دیگر حماس را بیشتر به جانب ایران سوق خواهد داد.
Hamas Chief Ismail Haniyeh gestures during a news conference in Gaza City May 11, 2017. REUTERS/Mohammed Salem - RTS166IF
خواندن در 

رام‌الله، کرانه باختری - روابط میان عربستان و حماس به دلیل مواضع اخیر سعودی‌ها در برابر این گروه فلسطینی، در آستانهٔ گسستگی کامل قرار گرفته است.

نشریهٔ سعودی «الریاض»، یک روز پس از حضور هیئت حماس در مراسم تحلیف حسن روحانی در چهارم آگست، این گروه را در تیتر یک خبر روی وب‌سایت خود، «تروریست» نامید. خبر مذکور به سرعت از روی وب‌سایت برداشته شد اما طوفانی از توییت‌های خشمگینانه را به دنبال داشت. به‌خصوص پس از آن‌که افیخای عدرایی، سخن‌گوی ارتش اسرائیل، در یک توییت، از تروریست‌خواندن حماس استقبال کرد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.