رفتن به محتوای اصلی

آیا ترکیه به سمت جنگ داخلی می رود؟

درپی کشته شدن ۳۰ سرباز و پلیس در عملیات "پ ک ک" موج حملات بین المللی به کردها خطر ایجاد جنگ های قومیتی و تجدید فعالیت های تجزیه طلبانه را افزایش داده است.
RTSD5V.jpg
خواندن در 

درگیری بین نیروی امنیت ترکیه و حزب کارگر کردستان "پ ک ک" در دهه ۱۹۹۰ منجر به کشته شدن ۴۰۰۰۰ نفر شد ولی هیچگاه این درگیری ها به جنگی داخلی تبدیل نگردیده بود. اگرچه وقایع خونباری در مناطق مسکونی که اقلیت کرد ترکیه در آن سکونت دارند رخ داده است  ولی به سرعت از گسترش آن جلوگیری شده است.

اولین نشانه های درگیری های بین ترک و کرد در اکتبر ۲۰۱۴در اعتراضات خیابانی خونین به نا آرامی های کوبانی مشاهده شد. در طول ۶ تا ۸ اکتبر کردهای سراسر ترکیه به خیابانها آمدند تا به حاکمیت حزب عدالت و توسعه "آ‌ک‌پ" که مسول حصر کوبانی شهر کرد نشین سوریه  توسط حکومت اسلامی (ISI) بود اعتراض کنند. اعتراضات چند ملیتی در شهرهای با اکثریت ترک همانند قاضی‌انتب با درگیری‌هایی روبرو شد که منجر به گرفته شدن جان چهار نفر گردید. نا آرامی‌ها و مرگ ومیرهای ناشی از آن به ۳۵ شهر گسترش  یافت "در کل شمار آن به ۵۰ شهر رسید" و هزارها ساختمان عمومی و مسکونی، مشاغل، مدرسه ها و وسایل نقلیه نابود شد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.