رفتن به محتوای اصلی

عین کارم: یک روستا، سه مذهب

داستان پیچیده محله عین کارم اورشلیم ریشه در یهودیت، مسیحیت و اسلام دارد.
Ein_Karem_Bath.jpg

در ابتدای جولای، یک میکو باستانی(یک حمام عبادی یهودی) در منطقه روستا نشین عین کارم نزدیکی اورشلیم یافت شد. میکو ۲۰۰۰ ساله (حوضچه آب باران که مراقب های یهودی برای تطهیر خود در آن غوطه ور می شوند) در حین بازسازی یکی از خانه های اطراف یافت شد. این اثر به خوبی باقی مانده بود( سنگها و ابزار سیمانی در کف حوض) که به صاحبان قبلی خود  در زمان معبد دوم خدمت می کرده.

حفاری های میکو شواهد اینکه عین کارم ریشه یهود دارد قوی تر کرد، ریشه های عربی و مسیحی از پیش اثبات شده است. پروفسور موشه امیراف به المانیتور گفت " روستای دیگری مثل این در کل دنیا نیست که تاریخ آن وابسته به یهود، مسیحیت و اسلام باشد". امیراو که ساکن آن حوالی در حدود ۴۰ سال بوده، دو کتاب در مورد این روستا نوشته و یک متخصص بین المللی تاریخ را در تاریخ آن  در نظر گرفته است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.