رفتن به محتوای اصلی

مادربزرگان اهل سوریه بار سنگین کودکان یتیم را بر دوش می کشند

وجود خانواده های از هم گسیخته و کودکان یتیم بدین معنی است که مادربزرگان در سوریه نقش والدین را بر عهده گرفته اند.
Da'ed and Najoua 2.JPG

الزعتری,اردن-چند سال است که داعد و خانواده اش از سوریه گریخته اند , اما هنگامیکه نوه اش از او پرسید که پدر و مادرش کجا هستند , این مادربزرگ ۶۰ ساله پاسخی برای این پرسش نداشت. در واقع نجوعا که ۴ سال دارد نمی داند که والدینش دو سال پیش در طی یک حمله هوایی توسط رژیم سوریه به درعا کشته شده اند. در آن روز مجموعا ۱۴۰ نفر طی این حمله کشته شدند که  مادر باردار نجوعا  به همراه پدرش هم جزو قربانیان بودند.

مادر بزرگش از داخل تریلری که در آن در اردوگاه آوارگان زعتری زندگی می کند و هر کس در آنجا داستانی از غم ازدست دادن عزیزی دارد , به المنیتور گفت: «ما او را در زیر تلی از آوار خانه شان پیدا کردیم . او تنها بازمانده بود. کل مردم روستا در طی این حمله هوایی کشته شدند. به همین دلیل من او را معجزه کوچکم صدا می زنم.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.