رفتن به محتوای اصلی

قضات زن فلسطینی به جنگ تابوها میروند

وکیل زن فلسطینی، خلود الفقیه، زمانی که تصمیم گرفت به عنوان نخستین زن منصب قاضی شریعت را بر عهده بگیرد تمام هنجارهای حاکم را برای شکستن یک تابوی ریشه دار و کهن در جوامع عربی، به مبارزه طلبید.
Newly appointed Palestinian judge Khouloud Al-Faqih speaks during an interview with Reuters in the West Bank city of Ramallah February 23, 2009. Palestinian President Mahmoud Abbas ordered last week the appointment of the first two female judges in the Palestinian Authority, one of them Al-Faqih. Picture taken February 23, 2009.
REUTERS/Fadi Arouri (WEST BANK) - RTXC0RD

قرن‌هاست، تمام پست‌های مهم دولتی در جهان عرب همچون قاضی شریعت (حاکم شرع) که بر اساس قوانین اسلامی اختیار حل و فصل مسائل و دعاوی مربوط به سرپرستی یتیمان، طلاق، حق حضانت، ارث و مسائل مربوطه دیگر را دارد تحت تسلط مردان قرار داشته است. اکنون وکیل زن فلسطینی، خلود الفقیه، هنجارها را به مبارزه طلبیده و مصمم شده است درهای بسته شده بر روی زنان را باز کند و به نخستین زنی بدل شود که منصب قاضی شریعت را به دست بیاورد و بلندپروازی‌هایش را از آن‌جا پی بگیرد.

روز ١٥ فوریه ٢٠٠٩، فلسطینی‌ها با یک غافلگیری بزرگ مواجه شدند. رئیس جمهور محمود عباس فرمانی صادر کرد و خلود الفقیه و یک زن دیگر را به عنوان قاضی شریعت منصوب کرد. با توجه به این‌که این سمت به طور کلی در انحصار مردان بود، این انتصاب یک اقدام بی سابقه در فلسطین و جهان عرب به شمار می‌رفت.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.