رفتن به محتوای اصلی

صهیونیست مدرن بودن چه مفهومی دارد؟

واژه صهیونیسم در دهههای گذشته مورد استفاده و سوءاستفاده سیاستمداران اسراییلی، به ویژه قبل از انتخابات قرار گرفته است. به نظر میرسد که این واژه نیازمند بازتعریف از دیدگاه مدنی است.
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks to the media while standing in front of a portrait of Theodore Herzl, the father of modern Zionism, during a visit to the Independence Hall in Tel Aviv October 14, 2010. The building was where Israel's declaration of independence was first read by its first Prime Minister David Ben-Gurion. REUTERS/Lior Mizrahi/Pool (ISRAEL - Tags: POLITICS) - RTXTG5P

انتخابات ۲۰۱۵ اسراییل می‌رود تا لقب صهیونیستی‌ترین انتخابات را در تاریخ این کشور به خود اختصاص دهد. این که اسحاق هرزوق رهبر حزب کارگر و زیپی لیونی رهبر حزب هانوتا تصمیم گرفته‌اند تا لیست مشترک انتخاباتی خود برای پارلمان اسراییل (کنست) را «کمپ صهیونیست» بنامند، در واقع تقابلی است با جناح راست بر سر کسب عنوان کمپین انتخاباتی مبارزات صهیونیستی در کشور. جناح راست با توجه به اظهارات پیشین و کارنامه اعضای «کمپ صهیونیست»، اعتبار افراد موجود در لیست را زیر سوال برده است. یکی از مصداق‌های مورد اشاره حزب لیکود، این حقیقت است که زهیر بهلول روزنامه نگار عرب در مراحل مقدماتی کمپ صهیون خوب درخشیده و یکی از شانس‌های راه‌یابی به کنست از این ائتلاف محسوب می‌شود. صدای اعتراض آن‌ها به این دلیل بلند شده که چگونه ائتلافی به خود اجازه می‌دهد تا از اسم صهیون استفاده کند، در حالی که یکی از اعضای آن در روز استقلال دولت یهود، حتی نمی‌تواند سرود ملی اسراییل را که در بر دارنده سال‌ها آرزوی یهودیان برای دسترسی دوباره به کوه مقدس صهیون است، بخواند.

از سوی دیگر، واژه کمپ صهیونیست که مانند بسیاری از موارد مشابه در اسراییل، به عنوان پدیده‌ای موقت شروع شد و سپس دائمی گشت، مجادله‌ای را در جناح چپ در مورد روح صهیونیسم و اثر گذاری آن بر جامعه اسراییل دامن زده است. یکی از رهبران این مجادله، آوراهام بورگ (موسوم به آوروم)، رییس سابق موسسه آژانس یهودیان، رییس سابق کنست است که پدرش یوسف بورگ، رییس و بنیان‌گذار حزب ملی مذهبی بود. آوروم بورگ طی مقاله‌ای که در تاریخ هشتم ژانویه توسط روزنامه هاآرتز به چاپ رسید، نوشت که نقش جنبش صهیونیستی با استقرار اسراییل به پایان رسیده و می‌بایست با «اسراییلیسم» تعویض شده و ادامه می‌یافت؛ چرا که اسراییلیسم موجودیتی مبتنی بر برابری شهروندان اسراییلی است و می‌تواند تضمین کننده مشروعیت یهودیان در آینده باشد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 for annual access.