رفتن به محتوای اصلی

جهتگیری سرسختانه تر عربستان سعودی در قبال گروههای جهادی

عربستان سعودی با اتخاذ مواضع سرسختانهتر در برابر گروههای جهادی به اتهام حمایت از گروههای تندرو جهادی که هر روز بیشترعلیه اسن کشور مطرح میشود٬ پاسخ می دهد
People read the newspapers with cover stories of Osama bin Laden, in Riyadh, May 3, 2011. Bin Laden was killed in a U.S. special forces assault on a Pakistani compound, then quickly buried at sea, in a dramatic end to the long manhunt for the al Qaeda leader who had been the guiding star of global terrorism. REUTERS/Mohammed Mashhor    (SAUDI ARABIA - Tags: SOCIETY MEDIA) - RTR2LXUQ
خواندن در 

مفتی اعظم عربستان سعودی در مطلبی که در روز ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) منتشر کرد٬  نسبت به خطر دولت اسلامی و القاعده هشدار داد. این اقدام بخشی از موضع عربستان سعودی در قبال گروه‌های جهادی است که مدام سختگیرانه‌تر می‌شود. قرار دادن گروه دولت اسلامی و جبهه النصره در لیست گروه‌های تروریستی اولین گام عربستان سعودی در این راه بود که در ماه مارس اتفاق افتاد.

پیش از اعلام موضع سرسختانه مفتی عربستان سعودی٬ ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور در یک سخنرانی در روز اول آگوست (۱۰ مرداد) دولت اسلامی را خطاب قرار داد و نسبت به خطر گروه‌های جهادی مسلح که مسلمانان را کافر می‌خوانند و اجازه ریختن خون بیگناهان را می‌دهند هشدار داده بود. پس از سخنان پادشاه٬ پیامی شفاهی از وی در همان روز منتشر شد که در آن پادشاه علمای مذهبی این کشور را به خاطر سکوت و انجام ندادن وظایف‌شان در قبال پدیده ترور محکوم کرد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.