رفتن به محتوای اصلی

مساله نژادپرستی در نوار غزه

طعنه زدن و متلک گفتن به اقلیت سیاه‌پوست آفریقایی تبار که از قرن‌ها قبل به فلسطین مهاجرت کرده‌اند، در نوار غزه رایج است. «آهای شکلات!»، «هی! کاپوچینو!»، «آهای! گالاکسی(نام تجاری نوعی شکلات)»، «هی! قهوه‌ای!» و «آی! کاکاسیاه» تعدادی از واژگانی هستند که به شوخی و استهزا توسط ساکنان غزه در مورد مردان، زنان و کودکان آفریقایی تباری که در خیابان‌ها تردد می‌کنند، به کار گرفته می‌شوند. با این وجود به نظر می‌رسد که ساکنان غزه نسبت به این گونه رفتار نژادپرستانه بی اعتنا هستند
BlackPalestinians.jpg
خواندن در 

«آهای شکلات!»، «هی! کاپوچینو!»، «آهای! گالاکسی(نام تجاری نوعی شکلات)»، «هی! قهوه‌ای!» و «آی! کاکاسیاه» تعدادی از واژگانی هستند که به شوخی و استهزا توسط ساکنان غزه در مورد مردان، زنان و کودکان آفریقایی تباری که در خیابان‌ها تردد می‌کنند، به کار گرفته می‌شوند. گاهی نژادپرستی بدون ابراز کلمه‌ای، تنها با نحوه نگاه کردن بیان می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد که ساکنان غزه نسبت به این گونه رفتار نژادپرستانه بی اعتنا هستند.

المانیتور در دیداری که با «سماح الرواغ» فعال سیاسی ۳۳ ساله در منزل او داشت، از وی درباره تبعیض‌هایی که ممکن است سماح به واسطه رنگ پوستش با آن ها مواجه شده باشد، پرسید. او در این باره توضیحاتی داد؛ با این وجود زمانی که پدر ۸۰ ساله‌اش «احمد الرواغ» مواردی را که در رابطه با نژادگرایی برایش پیش آمده بود برشمرد، سماح یکه خورد و خطاب به پدرش گفت: «نخستین بار است که این حکایت‌ها را از زبان تو می‌شنوم!».

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.