Ana içeriğe atla

İran, İsrail için niçin önemli bir koz

Orta Doğu’da İran’dan korkan Arap ve Müslüman liderlerin sayısı artarken İsrail’i İran tehdidine karşı tek çare olarak görenlerin sayısı da artıyor. İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.
RTX6GNAT-1.jpg

Son on yılda İsrail’de Yahudi devletinin en büyük düşmanları arasında İran’ın ilk sırayı aldığına ilişkin bir görüş birliği var. İsrail “İran tehdidi”ni ülkenin geleceği için tek varoluşsal tehlike addediyor. Tahran, güvenlikle ilgili tüm konularda yegane stratejik tehdit olarak öne çıkıyor. İran’ın nükleer programı doğrudan bir tehlike teşkil ederken, Orta Doğu’daki etkinliğini artırması, güneydeki Basra Körfezi’nden kuzeye, Suriye’nin Lazkiye limanına kadar uzanan Şii ekseni kitlesel bir tehdit olarak görülüyor.

Hepsinden önemlisi, Hamas, İslami Cihat ve Hizbullah’ın başlıca velinimeti olarak İsrail’e karşı terörü destekleyen tek ülke İran. İran’ın İsrail’i “küçük şeytan” olarak tanımladığı bir ortamda, Tahan’ın da İsrail için “büyük şeytan” olduğu kesin.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.