Ana içeriğe atla

Musul’un kurtuluşu niçin İD’in sonu olmayacak?

Geçmiş tecrübeler El Kaide gibi radikal grupları askeri anlamda mağlup etmekle bu örgütlerin ideolojilerinin ortadan kalkmadığını gösteriyor. Görünen o ki Musul’un kurtuluşu da İslam Devleti’nin sonu olmayacak. İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.
Iraqi Federal Police members hold an Islamic State flag, which they pulled down during fighting between Iraqi forces and Islamic State militants, in the Old City of Mosul, Iraq July 4, 2017. REUTERS/Ahmed Saad - RTX3A0D3

Musul’un “kambur” diye bilinen harap minaresinin altında bugün kentin tarihi camisinin yıkıntıları yatıyor. Ulu Nuri Cami sekiz asır önce Müslüman önder Nureddin Zengi tarafından inşa edilmişti. Zengi, Sünniliğin Şiilik karısında galip gelmesine katkıda bulunmuş ve Haçlılarla savaşan Eyyubi hanedanı kurucusu Selahaddin’in 1187 Hıttin Muharebesi’yle Kudüs’ü almasının yolunu açmıştı.

Haçlıların Müslüman topraklarını tarumar ettiği o yıllarda Müslüman dünyasının önderliği bölünmüş ve zayıf düşmüştü. Bir tarafta Bağdat’taki Abbasi hanedanı, diğer tarafta Kahire’deki Fatımi yönetimi vardı. Bunun dışında Acem topraklarından Musul ve Halep’e kadar dağılmış ufak Müslüman prenslikler vardı. Şii-Sünni kavgası da bu dönemde doruğa ulaştı. Zengi, günümüz Irak ve Suriye topraklarında Musul’dan Halep’e kadar egemen olan Şii Hamdani hanedanını mağlup ederek üstünlüğün yeniden Sünnilere geçmesinde önemli bir rol oynadı.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.