Ana içeriğe atla

Alevilere dair yeni açılımlar ve Suriye

Türkiye'nin en büyük dinsel azınlığı Alevilere dair özgürlük paketleri açılıyor.Bu hızlı gelişmelerin Suriye ile de ilgisi var.  
Anti-government Alevi protesters shout slogans during a demonstration in Istanbul June 23, 2013. The European Union is on the verge of scrapping a new round of membership talks with Turkey, a move that would further undermine Ankara's already slim hopes of joining the bloc and damage its relations with Brussels. Germany, the EU's biggest economic power, is blocking efforts to revive Turkey's EU membership bid, partly because of its handling of anti-government protests that have swept the country in the last
Oku 

Türkiye’de yaşayan herkes kabul ederki Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri Alevi meselesidir…Benim görüşüme göre Türkiye’nin bir numaralı toplumsal meselesi Alevi meselesidir.Türkiye’nin en acil çözmesi gereken sorunu budur…

Aleviler Al-Monitor’daki ilk yazımda da belirttiğim gibi Türkiye’nin en büyük dinsel azınlığıdır.Sayıları araştırmalara göre 12 ile 15 milyon arasında değişmektedir.Türkiye’nin 76 milyon nüfusa sahip bir ülke olduğunu düşünürsek bu çok önemli bir sayıdır.Alevi inancı hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse şunları diyebiliriz.Alevilik genel olarak İslam içinde olmakla beraber Anadolu coğrafyasının İslam-öncesi inançlarının da çok yoğun olduğu senkretik ve ezoterik bir inanç sistemidir.Aleviler içinde çok ufak bir azınlık kendini İslam dışında görmektedir.Çoğunluk Hak-Muhammed-Ali diye özetlenen doktrine bağlıdır.Bu doktrine göre kainatı Allah yaratmıştır. Hz.Muhammed Allah’ın elçisidir. Hz.Ali’nin de İslam Peygamberi Hz.Muhammed’e yakın,hatta belki eşit derecede bir ruhani ve manevi önemi vardır.Anadolu Alevilerinin inançlarının kimi kısımları Şii İslam’ın doktrinlerine benzer olsa da inanç kökenleri farklıdır.Anadolu Aleviliğinde şeriat diye nitelenen İslam hukuku kuralları hemen hemen hiç geçerli değildir.Şia’nın bir kolu olan Alevilik Türkiye’nin güneyindeki Arapların Aleviliği yani Nusayriliktir.Türkiye Nusayrilerinin hemen tamamının Suriye’de de akrabaları vardır.Fakat günümüz Türkiye’sinde Aleviler diye ifade edilince hem Türk Hem Kürt hem de Arap Alevileri kastedilmektedir…

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.