ژان عزیز

ژان عزیز یکی از نویسندگان نبض لبنان المانیتور است. او نویسنده روزنامه لبنانی الاخبار است و مجری یک شوی سیاسی هفتگی در یک تلویزیون لبنانی به نام OTV است. او در دانشگاه‌ صنعتی آمریکایی و دانشگاه Saint-Esprit De Kaslik در لبنان ارتباطات تدریس می‌کند.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept