דילוג לתוכן העיקרי

השת"פ המפתיע של האוניברסיטה העברית עם עמותת הימין "אם תרצו"

האוניברסיטה העברית סוערת מאז ההחלטה לאפשר לסטודנטים להתנדב בעמותת הימין "אם תרצו" וליהנות משתי נקודות זכות אקדמיות. המבחן עשוי להיות כאשר עמותות המזוהות עם השמאל או עם ארגוני זכויות אדם יבואו בבקשה דומה.
F1yrfRqp.jpg

הנהלת האוניברסיטה העברית בירושלים עומדת בימים אלה בפני ביקורת חריפה של קבוצת מרצים מתוכה, בשל מתן אישור לקבלת נקודות זכות אקדמיות עבור התנדבות בעמותת הימין "אם תרצו". עמותה זו פועלת בכמה מישורים ובולטת במיוחד ב"איתור" מרצים בעלי דעות שמאל במסגרת קמפיין מטעמה המכונה "פוליטיזציה של האקדמיה".

לביקורת זו שותפים גם מרצים שאינם בהכרח מזוהים פוליטית, למשל פרופ' מיכל פרנקל, ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המחתימה כעת את חבריה על בקשה לכינוס דחוף של סנאט האוניברסיטה כדי לדון בעניין. בפנייתה למרצים כתבה פרופ' פרנקל [13 בפברואר]: "אני מאמינה שתפקידינו כאנשי אקדמיה וכחברי סנאט האוניברסיטה העברית הוא להגן על חופש הדיבור והחופש האקדמי מפני מי שמבקשים לצמצם אותו ולהטיל עליו פיקוח, בעיקר כשהדבר נעשה, לעתים קרובות, באמצעים אלימים. אני סבורה שלאוניברסיטה לא תהיה כל יכולת לפקח על פעילות המתנדבים, וכי הלגיטימציה לפעילותה של 'אם תרצו', שעיקר מאבקה הוא בחתירה לצמצום החופש האקדמי של חברי הסגל, מהווה סכנה להמשך קיומה של האקדמיה הישראלית כמעוז של חשיבה חופשית".

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 for annual access.