דילוג לתוכן העיקרי

מומחי מים: המשבר בעזה מסכן אקולוגית ובריאותית את ישראל

למתאם פעולות הממשלה בשטחים הוגשה לאחרונה חוות דעת מומחים המזהירה, כי משבר החשמל החמור ברצועת עזה מהווה איום אקולוגי ובריאותי על ישראל. התוצאה עלולה להיות התפרצות מחלות וזיהום מי הים המותפלים באזור אשקלון.
A boy looks at Palestinians as they ride a horse cart on a street flooded with sewage water from a sewage treatment facility in Gaza City November 14, 2013. Gaza municipality said they could not operate the sewage treatment facility due to shortages in fuel and power. Gaza's lone power plant shut its generators on November 1, 2013 due to a fuel shortage, a move that will likely increase already long blackout hours in the impoverished coastal territory run by the Islamist Hamas group. Power is provided to di

שר הביטחון אביגדור ליברמן חוזר ומדגיש כי ישראל לא תספק חשמל לעזה בחינם. בראיון שהעניק לאתר "אל-מונסק" של מתאם הפעולות בשטחים [15 ביוני] – שעל הקמתו הכריז  לפני כעשרה חודשים במטרה ליצור ערוץ קשר ישיר עם הפלסטינים מעל ראשי הנהגתם – הסביר ליברמן כי חמאס גובה מאה מיליון שקל מסים מתושבי הרצועה, אך מפנה אותם לטרור במקום למערכות החינוך והבריאות ולשיפור תשתיות המים.

בצה"ל דווקא מושמעת בימים האחרונים ביקורת מצד בכירים, הטוענים בשיחות עם אל-מוניטור כי החלטת הקבינט המדיני ביטחוני מדיני לקצץ את אספקת החשמל לעזה (שליברמן לדבריהם הוא אחד הדוחפים לה) עלולה להביא להתלקחות צבאית בין חמאס לישראל.

אבל משבר החשמל אינו מהווה רק איום ביטחוני על ישראל אלא גם איום אקולוגי ובריאותי. בהעדר מקורות אנרגיה, כל מערכות הטיפול בשפכים ברצועה עזה קרסו לפני כשנה [יוני 2016]. כאמור, עוד לפני שישראל החלה ליישם את החלטתה לקצץ את אספקת חשמל לעזה, כאמצעי לחץ על חמאס לאחר שיו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן החליט להתנתק מהרצועה ולא לשלם עבור החשמל שישראל מספקת לעזה, הופסקה הפעלת מתקני הטיפול בשפכים המנטרות את מי הביוב של הערים הגדולות עזה, חאן יונס ורפיח. כמות האנרגיה הנדרשת להפעלת תחנות הטיפול בשפכים היא גדולה מאוד, וחמאס העדיף לנצל את החשמל שיש לו לשימושים חשובים יותר מבחינתו.

פרופ' אילון אדר מאוניברסיטת "בן גוריון" בנגב אומר לאל-מוניטור, כי כאשר תחנות השאיבה מושבתות לא ניתן לבצע סירקולציה בבריכות החימצון, כלומר אין מחדירים חמצן למים כאמצעי טיפול בשפכים. התוצאה לדבריו היא שמי ביוב גולמיים מחלחלים למי התהום ולנחלי עזה. מה שלא מחלחל, מוזרם בכמויות אדירות לים התיכון בצינורות ישירים (מתחנות השאיבה), וכעת כל חופי הים של עזה מזוהמים באופן קשה.

לאל-מוניטור נודע כי צוות מומחים הגיש לאחרונה חוות דעת למנהל האזרחי, שהובאה לעיונו של האלוף יואב מרדכי. חוות הדעת מזהירה מפני השלכות המשך הזרמת ביוב גולמי למימי הים התיכון, שעלולה לגרום לפגיעה אנושה במאגרי המים ברצועה ולהשפיע גם על ישראל.

כמו כן יש חשש שהזרמת שפכים לוואדיות ברצועה תגרום להתפרצות מחלות זיהומיות, בעיקר בקרב תינוקות וילדים. פרופ' אדר מסביר כי במים המזוהמים בעזה יש כמות גדולה של ניטראט NO3, התופס את מקומו של אטום החמצן בדם. "לכן יש עכשיו תופעה חדשה ברצועה של 'תינוקות כחולים', הצורכים ניטראט ממי השתייה המזוהמים ומכחילים מחוסר חמצן בדם", הוא אומר.

"מכול היבט יש פה סכנה מהותית לישראל, שלתקן אותה יעלה יותר ממחיר חשמל לעשר שנים", אומר מקור ישראלי ביטחוני שנחשף לתסקיר המומחים שהוגש למנהל האזרחי. לדבריו, ישראל נמצאת בדילמה גדולה כי ברור לכל הנוגעים בדבר (הישראלים), שישראל אינה צריכה לממן את החשמל בעזה, ודאי לא כשחמאס מפנה את מקורותיו להתחמשות. אבל לדבריו, אף אחד בקבינט הביטחוני או בכל פורום רלוונטי אחר שקל מה קיצוץ אספקת החשמל יגרום לישראל. "אנו יכולים לראות בבירור כי משבר החשמל יגרום להתפרצות מחלות ופגיעה באיכות הסביבה, שישפיעו באופן ישיר על ישראל בטווח המיידי ובטווח הארוך".

פרופ' אדר אומר כי לא ידועה לו מהי כמות השפכים המדויקת המוזרמת לים, אבל הוא מעריך שמדובר במאות אלפי קוב ביממה. "הבעיה העיקרית שנגרמת מהזרמת שפכים לים היא יצירת שינוי אקולוגי של כל הפאונה הימית באזורים בהם מוזרמים השפכים", הוא אומר. "יש ריבוי עצום של אצות שלפתע מקבלות ביומסה (המסה של חומר אורגני באזור וזמן מסוים) שלא הייתה קיימת קודם ונוצרת מוטציה". לדבריו, ריבוי האצות בים משפיע לשלילה על המים הנשאבים במתקן ההתפלה באזור אשקלון (מקשה על התפלה ודורש סינון).

לא ידוע כמה זמן יימשך משבר החשמל ברצועה. בינתיים לא נראה פתרון באופק, ותחנת הכוח היחידה ברצועה, שסיפקה כ-12% מתצרוכת החשמל, מושבתת לחלוטין, כשישראל כאמור החליטה לצמצם את כמות החשמל שהיא מספקת לרצועה.

חוות הדעת שהוגשה למנהל האזרחי כוללת סעיף נרחב העוסק בסכנת פריצתן של מגפות ברצועה כתוצאה ממחלות זיהומיות, תוך ציון העובדה שבתי החולים בעזה, הפועלים במתכונת חלקית בגלל מצוקת החשמל, כבר עתה אינם מסוגלים לטפל במחלות זיהומיות. האם מחלות זיהומיות יופיעו גם בישראל עקב הזרמת הביוב העזתי לים? על כך הדעות חלוקות בין המומחים. נדמה כי בטווח הזמן הקרוב אין סכנה לכך, אך איש אינו יודע כמה זמן עוד יימשך המשבר ומתי יימצא פתרון מניח את הדעת.

לדברי פרופ' אדר, אחת הסכנות האקולוגיות הבלתי הפיכות היא שימוש מוגזם בבורות ספיגה המזהמים את מי התהום. גם במנהל האזרחי מודעים לסוגיה הזו, והחשש הוא שהשבתת מתקני הטיפול בשפכים בגלל מצוקת החשמל תוביל את תושבי עזה להגדיל את השימוש בבורות ספיגה.

פרופ' אדר מציין כי כבר כיום אין ברצועת עזה מים ראויים לשתייה. מי התהום זוהמו הן בגלל מי הביוב והן בגלל שאיבת יתר של הפלסטינים. כיוון שמפלס האקוויפר השתנה ומי ים חדרו למי התהום, המים בעזה הם גם מזוהמים וגם מליחים. פרופ' אדר מסכם כך: "אני אומר את זה באופן הברור ביותר. זה לא מוסרי ולא הגיוני מבחינה פוליטית שהשכן שלך צמא. זה עלול להתהפך עלינו".

More from Shlomi Eldar

Recommended Articles