דילוג לתוכן העיקרי

חורבן בית המקדש השלישי

הקמת בית המקדש השלישי תביא להתמוטטותה של המדינה היהודית – כך מתאר הסופר ישי שריד בספר חדש ומרתק. בראיון לאל-מוניטור הוא מסביר: "זה להחזיר את היהדות לחיתוליה, לחסל את ההתקדמות האינטלקטואלית שלה. כל הגניוס היהודי ילך לאיבוד, נגיע לחורבן".
A model depicting the first Jewish temple, which once stood underneath the compound housing the Dome of the Rock (seen centre, in background) and Al-Aqsa mosque, is seen in Jerusalem's Old City June 2, 2015. The compound is known to Muslims as the Noble Sanctuary and to Jews as Temple Mount. Picture taken June 2, 2015. To match Special Report ISRAEL-JERUSALEM/DOME REUTERS/Ammar Awad 
 - RTX1F1UX

״השלישי״ – ספרו הרביעי והחדש של ישי שריד, נפתח ומסתיים בקטסטרופות. תחילתו בשתי פצצות שמוחקות את תל אביב וחיפה ובמלחמה כלל אזורית במזרח התיכון שבה היהודים מנצחים ואחריה מקימים מחדש את בית המקדש; סופו בחורבן מוחלט: כ-25 שנה אחרי כן, ביום כיפור, האויב "העמלקי״, שם קוד בספר לעולם הערבי, כבר כבש את רוב ישראל ומגיע לפאתי ירושלים. ״רחבת ההר הייתה מרחץ דמים והפגזים המשיכו ליפול ללא הבחנה...גופות נערמו בכל עבר...טיל נחת בתוך רחבת ההר...ואז נשמע שאון נורא, חזק מכל הרעשים שקדמו לו...חיילים קפצו מהחומות והפכו לאבוקות אש״, כותב שריד בספרו.

האסון הצבאי מגיע לצד אסון מוסרי. ממש באותם רגעים הכהן הגדול והעם היהודי מגיעים פסע מהקרבת קורבן אדם בבית המקדש.

גל הטרור הנוכחי מקורו גם בחששם של הערבים מפני שינוי הסטטוס קוו בהר הבית, והתחושה הזו לא מנותקת לחלוטין מהמציאות. בסקר "מדד השלום" שערך לאחרונה המכון הישראלי לדמוקרטיה [29-28 באוקטובר], הביעו כ-38% מהנשאלים היהודים תמיכה בהתרת תפילת יהודים בהר הבית, שהיום היא אסורה. בסקר אחר, שערך ב-2013 מכון מאגר מוחות בהזמנת המטה המשותף של ארגוני הר הבית, התברר כי כשליש מהציבור היהודי תומך בהקמת בית מקדש שלישי על הר הבית – 31% ממנו הם חילונים.

לדעתו של שריד, בן 50 מתל אביב, קצין מודיעין בעברו, עורך דין, סופר ובנו של יוסי שריד (יו"ר מרצ, ח"כ ושר החינוך לשעבר), שהחל בכתיבת הספר לפני כשלוש שנים, הקמת בית מקדש שלישי תהווה אות פתיחה לתהליך שימוטט את המדינה היהודית. השבוע העניק שריד ראיון לאל-מוניטור.

אל-מוניטור: האם כתבת את הספר כתמרור אזהרה?

שריד: היו לכתיבה כל מיני מניעים ורבדים נפשיים. חלק מהעניין, ודאי, הוא להתריע. אם להיתלות באילנות גבוהים, כמו "1984" של ג׳ורג׳ אורוול. גם אנגליה לא הפכה לטוטליטרית, אבל אורוול רצה לסמן מה עלול לקרות בשעה שהאיום היה ממשי ואפשרי.

חלק אחר של העניין הוא שאני רוצה שיתרגזו, שידברו איתי, שיתווכחו. אני רוצה להפקיע את המונופול בעיסוק בנושא הזה מידי הציונות הדתית. האנשים שפועלים להקמת בית מקדש חושבים שהם אוונגרד נישא מעם, וזה לא נכון. אני לא פחות יהודי מהם וגם לחילונים גמורים יש חלק בהחלטה הזו.

אז סליחה, דיברתם איתי? שאלתם לדעתי? הרצון שלי לעורר ויכוח דרש שימוש נרחב במקורות. היה לי חשוב שהספר יהיה מבוסס הלכתית וכנראה הצלחתי. אם הייתי עושה משהו שטחי ולא מבוסס, אפשר היה לפטור אותי כחילוני בור, אבל כן העמקתי ולכן גם הם רואים בספר בסיס לדיון.

אל-מוניטור: מה לדעתך יקרה אחרי הקמת בית המקדש?

שריד: מעבר למלחמה ברורה עם העולם הערבי, שהכחשה שלה היא היתממות כמובן, הקטסטרופה תהיה פנים ישראלית. במישור הדתי, בית המקדש והפולחן יהוו את מרכז האומה. הדוגמה המובהקת לכך היא יום כיפור. במקום ההווי היהודי המוכר, שנבנה באלפיים השנים האחרונות וביתר שאת מאז הקמת המדינה, של יום כיפור קהילתי ושכונתי, שבו אין מכוניות ויש תחושה של רוגע, שקט וחשבון נפש, גם עבור מי שלא צם וגם עבור מי שרוצה לשמוע בבית הכנסת את "כל נדרי" ותקיעת שופר – במקום כל זה יהיה זבח מהבוקר עד הערב. איילים וכבשים וכהן גדול שמשפריץ דם על הפרוכת, דברים שמתאימים לתקופת הברונזה. זה להחזיר את היהדות לחיתוליה, לחסל את ההתקדמות האינטלקטואלית שלה, שהתעלתה מעל הדברים האלה. בלי קשר למוסלמים, זה יבטל את כל הישגי היהדות שהעלתה דברים מהרמה החומרית הגסה לרמה רוחנית מופשטת, משהו שבנוי על טקסטים, על פרשנות. כל הגניוס היהודי – הדתי והחילוני – ילך לאיבוד. נגיע לחורבן.

אל-מוניטור: וברמה הפוליטית?

שריד: כשמציגים (בסקרים) נתונים של תמיכה בהקמת בית המקדש, צריך לראות איך הציגו את זה בסקר. בית מקדש זה יפה ונפלא, אבל האם הסבירו שזה יבוא יד ביד עם ממלכת כהנים? הכוח הפוליטי יהיה בידי הכהנים והמלוכה. הרשות המחוקקת היא אלוהים, הרשות המבצעת היא המלך והרשות השופטת היא הסנהדרין. בפשטות, זה איראן עם התאמות ליהדות. למדינה כמו ישראל, שמבוססת על כישרון ההון האנושי, על ליברליות ודמוקרטיה, על מיצוי הפוטנציאל של אזרחיה – זו תהיה מהלומת מוות. זו תהיה מדינה פרימיטיבית ומדכאת.

אל-מוניטור: קוראים דתיים התקוממו מול הטענה בספרך שהתנהלות כזו תוביל לקורבן אדם.

שריד: בספר אלוהים אומר למלך, יהועז, להקריב קורבן אדם, ויהועז במצב מצוקה קיצוני אומר – "אולי אלוהים מנסה אותי וישלח איל, כמו בעקדת יצחק". אבל מי שמונע זאת הוא בנו, יהונתן, המספר בספר. אדם מגלומן שטוען שאלוהים מתגלה בפניו, כמו יהועז, ינהג כמו אברהם, ובלי התערבות יעשה את המעשה. מבחינה הלכתית זה אפילו נכון – מי אתה שתפקפק באלוהים המדבר אליך? אבל במהלך של הקמת מקדש יש כזו עזות מצח, שזה חורג מהיהדות כפי שאנו מכירים אותה. זו הקדמה לפריצות גבול אחרות. זה לא נובע מהדת אלא מפרשנות מטורפת שלה. מי שהולך כל כך רחוק ונוטל לידיו את הסמכות הזו, מסוגל לכל דבר.

אל-מוניטור: בימינו זה לא קצת מופרך לחשוש באמת מהקמת בית המקדש?

שריד: יש מחסור באתוס לאומי. היה אתוס של תנועת העבודה, שאני מעריץ, של הקמת המדינה, יחד עם המודעות לכך שיש כאן עוד עם. תנועת העבודה סיימה את תפקידה ההיסטורי ומי שנושא (כעת) את הדגל זה הציונות הדתית וגוש אמונים עם אג׳נדה משיחית-דתית. כלומר לא להסתפק בהקמת בית לאומי, אלא לכונן מחדש מלכות בית דוד. שר החינוך הכניס לתוכנית הלימודים תכנים על בית המקדש, מה זה אם לא הכשרת הלבבות? אז זה לא יקרה מחר אלא בעוד 20 שנה. אנחנו רואים את התהליכים. זה הדלק האידיאולוגי שסוחב את המדינה כיום.​

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Already a Member? Sign in

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

 • The Takeaway & Week in Review
 • Middle East Minute (AM)
 • Daily Briefing (PM)
 • Business & Tech Briefing
 • Security Briefing
 • Gulf Briefing
 • Israel Briefing
 • Palestine Briefing
 • Turkey Briefing
 • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial
What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

 • Capital Markets & Private Equity
 • Venture Capital & Startups
 • Green Energy
 • Supply Chain
 • Sustainable Development
 • Leading Edge Technology
 • Oil & Gas
 • Real Estate & Construction
 • Banking

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

Already a Member? Sign in

Israel Briefing Israel Briefing

Israel Briefing

Top Israel stories in your inbox each week

Trend Reports

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (4th R) attends a meeting with Chinese President Xi Jinping (3rd L) at the Great Hall of the People in Beijing on February 22, 2019. (Photo by HOW HWEE YOUNG / POOL / AFP) (Photo credit should read HOW HWEE YOUNG/AFP via Getty Images)
Premium

From roads to routers: The future of China-Middle East connectivity

A general view shows the solar plant in Uyayna, north of Riyadh, on March 29, 2018. - On March 27, Saudi announced a deal with Japan's SoftBank to build the world's biggest solar plant. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)
Premium

Regulations on Middle East renewable energy industry starting to take shape

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial