דילוג לתוכן העיקרי

הימין ופרדוקס אוסלו

באמצעות הסכם אוסלו הפקיעה ממשלת ישראל 60 אחוז משטח הגדה (אזור C), שם היא מפעילה מערכת תכנון כפולה המובילה לאפליית הפלסטינים והרס בתיהם. בשבוע הבא ידון בג"ץ בעתירה להשבת זכויות התכנון באזור C לידיהם.
Houses can be seen at the Jewish West Bank settlement of Maale Efrayim in the Jordan Valley January 1, 2014. A panel of Israeli cabinet ministers endorsed proposed legislation on Sunday to annex an area of the occupied West Bank likely to be the eastern border of a future Palestinian state. The Jordan Valley region of the West Bank which Israel captured in a 1967 war and Palestinians seek as part of their future state, has been a focus of recent disagreement. Palestinians reject Israel's demand to maintain

אין זו הפעם הראשונה, ואולי גם לא האחרונה, שפירוקה של הרשות הפלסטינית ו"החזרת המפתחות לישראל" נשמעים בחלל המדיני. כבר באוגוסט 2008, ימי שלטון ממשלת אולמרט, אמר לי פרופ' סרי נוסייבה, נשיא אוניברסיטת אל קודס, את הדברים הבאים: "הצעתי שהרשות תודיע שאם לא נגיע להסכם עד סוף השנה, היא תפרק את עצמה ותחזיר לישראל את המפתחות".

נוסייבה, מי שהיה שותפו של ראש השב"כ לשעבר, עמי איילון, לתוכנית "המפקד הלאומי" (שתי מדינות על בסיס גבולות 67' ללא זכות שיבה לישראל), סיפר שהפציר במנהיגים אירופים להפסיק את הסיוע הכספי לרשות, מאחר שהדבר התגלה, לדבריו, כמנוף להנצחת הכיבוש, במקום לסיומו. הוא הדגיש שעל פי החוק הבינלאומי, למחרת פירוקה של הרשות ישראל תהיה חייבת לחזור לממן בעצמה את הכיבוש, כפי שהיה בימי הממשל הצבאי, שקדמו להסכם אוסלו.

קצין בכיר במנהל האזרחי אישר אז באוזני את האבחנה של נוסייבה. הוא סיפר כי בלילות תוקף אותו חלום ביעותים, שראש הממשלה הפלסטיני דאז, סלאם פאייד, מודיע לו שהוא פיטר את כל עובדי הרשות, לרבות אנשי מנגנוני הביטחון. לפני שנפרד ממנו לשלום וסגר מאחוריו את דלת לשכתו, פאייד מסר לידיו את מפתחות בתי החולים, בתי הספר, שירותי הרווחה וגופי התכנון והבנייה.

מעניין מה חושב אותו קצין, שקודם באחרונה לתפקיד בכיר ביותר במערכת הביטחון, על תגובתו של יו"ר "הבית היהודי" נפתלי בנט על איום "החזרת המפתחות" של הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס (אבו מאזן). שר הכלכלה התלוצץ ביום ראשון [20 באפריל] באוזני כתבים, באומרו "עם איומים כאלה מי צריך איחולים".

בנט הוא האחרון שצריך לצחוק. סיום הפרק בן עשרים השנה של הרשות הפלסטינית הוא גם קץ הסדר הביניים, שחילק את הגדה המערבית לשלושה אזורים: אזור A (שליטה ביטחונית ואזרחית של הרשות), אזור B (שליטה אזרחית של הרשות ושליטה ביטחונית ישראלית) ואזור C (שליטה ישראלית מלאה). ישראל לא תוכל לטעון עוד, שיותר מ-90 אחוז מתושבי הגדה הפלסטינים נתונים תחת שליטת הרשות (לפי בנט, באזור C חיים כ-50 אלף פלסטינים, בעוד שלפי נתוני המשרד לעניינים הומניטאריים של האו"ם, מספרם גדול פי שלושה).

מבחינתה של הקהילה הבינלאומית והחוק הבינלאומי, ביום שבו תפורק הרשות, כל השטחים שמעבר לקו הירוק יהיו בני אותו מעמד - שטח כבוש הנתון לשליטה מוחלטת של ישראל. הטענה שפירוק הרשות מהווה הפרה של הסכם אוסלו לא תסייע לישראל להשליט חוק וסדר בשטחים. על פי הערכות זהירות, החזרת הממשל הצבאי לשטחים תעלה לאוצר הישראלי 14 מיליארד שקל בשנה.

התמוטטות התהליך המדיני ופירוק הרשות, יציפו אל פני השטח את פרדוקס אוסלו במלוא עוצמתו; אותם אנשי ימין, שהסיתו נגד ההסכם והוקיעו את יוזמיו, הפכו אותו קרדום לחפור בו עוד ועוד יסודות לאלפי בתים בהתנחלויות ובמאחזים. הם שברו באזור C את כל השיאים; כ-70 אחוז מאזור C המשתרע על פני כ-60 אחוז מהגדה הוקצו למתנחלים. ב-29 אחוז מתוך שלושים הנותרים מנועים הפלסטינים באופן מעשי מלבנות. מאחר ששטחי A ו-B מיושבים בצפיפות (הבנק העולמי קבע בעבר, שהקרקעות המוניציפאליות באזורים אלו נוצלו כמעט עד תום), נותר למעשה אחוז בודד אחד כשטח המחייה העתידי של האוכלוסייה הפלסטינית.

יש לדעת: ישראל מפעילה מערכת תכנון כפולה באזור C. האחת ועדת תכנון צבאית, שבה אין שום ייצוג לפלסטינים, למרות שחבריה קובעים את מדיניות הבנייה בכפריהם; והשנייה ועדת תכנון אזרחית, שבה מיוצגים אך ורק המתנחלים ומיועדת בשבילם. מבנה תכנוני זה מוביל לאפליית הפלסטינים לעומת המתנחלים.

מאז החתימה על הסכם הביניים (אוסלו ב') לפני שני עשורים, גדל מספר תושבי הגדה מכ-1.5 מיליון נפש לכ-2.7 מיליון תושבים. לכפרים פלסטינים ייעדה ועדת התכנון הצבאית צפיפות גבוהה יותר מזו של ניו יורק או מרכז לונדון, ואילו להתנחלויות הוקצו שטחי פיתוח נרחבים ושטחי שיפוט מוניציפאליים גבוהים בהרבה מהמקובל בישראל.

זאת ועוד, דוח המשרד לעניינים הומניטאריים מגלה, כי בהעדר מערכת נאותה של תכנון באזור C, מרבית הפלסטינים אינם יכולים להשיג היתרי בנייה ובקשותיהם לרוב נדחות. על כן חדלו הפלסטינים החיים באזור C לבקש היתרי בנייה מוועדת התכנון הצבאית והחלו לבנות ללא היתר (ראו דוח "במקום"). בעקבות זאת נהרסו מ-2006 ועד 2014 כ-700 מבני מגורים. כתוצאה מכך כ-3,400 איש, בהם 1,600 ילדים, איבדו את בתיהם. גם מבני עזר שונים (כגון בתי מחסה לבעלי חיים) נהרסים באופן שגרתי.

ביום שני הבא [28 באפריל] ידון בית המשפט הגבוה לצדק בעתירה המבקשת להחזיר את זכויות התכנון באזור C לידי הפלסטינים באמצעות ועדות מקומיות שהתקיימו בכפרי הגדה עד 1971. עתירה זו, שהוגשה על ידי מועצת הכפר דיראת-רפעיה וארגוני זכויות אדם ובראשם "שומרי משפט - רבנים לזכויות אדם", נסמכת גם על חוות דעת של מומחים משפטיים בעלי שם עולמי, כמו פרופ' מרקו ססולי [לחוות הדעת] ופרופ' אייל בנבנישתי [לחוות הדעת], הסבורים כי המדיניות הישראלית מהווה גם הפרה של החוק הבינלאומי.

העותרים תוהים, מדוע להתנחלויות יש 20 ועדות תכנון מקומיות בעוד שלפלסטינים אין ועדה אחת לרפואה? ומדוע הפיקוח על הבנייה הפלסטינית לא יכול להיעשות באמצעות ועדות תכנון ובנייה פלסטיניות אלא רק על ידי הממשל הצבאי הישראלי? הם צירפו לעתירה תצהיר של שלמה חייט, ששימש כמנהל לשכת התכנון באזור יהודה ושומרון בממשל הצבאי בין השנים 1980-1971.

בתשובתה לעתירה, דוחה המדינה את טענת האפליה והפגיעה באוכלוסייה הפלסטינית, וטוענת כי ביטול ועדות התכנון המקומיות של הכפרים הפלסטינים נבעה מ"צורך צבאי, מחד גיסא, ושיקולים הומניטאריים, מאידך גיסא".

מהו אותו "צורך צבאי" מסתורי המחייב את צה"ל לבצע את התכנון עבור תושבי הכפרים הפלסטינים? איזה "שיקול הומניטארי" מסתתר מאחורי נטילת סמכויות התכנון מהכפרים הפלסטינים ומסירתן לידי מערכת צבאית ישראלית? כלום הריסת בתים מאסיבית והריסת בריכות אגירת מי גשמים ומתקנים החיוניים להישרדות האוכלוסייה הם מפגן של רגישות הומניטארית?

לגמרי במקרה, הדיון בעתירה יתקיים יום אחד לפני פקיעת המועד שהוקצה לתשעת חודשי המשא ומתן על הסדר קבע בין ישראל לפלסטינים. קשה להעריך אם הצדדים יתגברו על מקבץ המכשולים, שנוסף אליו הפיוס המסתמן בין פתח לחמאס, ויוסיפו לדשדש ב"תהליך אוסלו".

ממשלת המתנחלים, שהפקיעה באמצעות הסכם אוסלו 60 אחוז משטח הגדה לטובת המתנחלים, צריכה להתפלל שהפלסטינים לא יחזירו את המפתחות. אם הסכם אוסלו לא היה קיים, הם היו צריכים להמציא אותו.

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

 • The Takeaway & Week in Review
 • Middle East Minute (AM)
 • Daily Briefing (PM)
 • Business & Tech Briefing
 • Security Briefing
 • Gulf Briefing
 • Israel Briefing
 • Palestine Briefing
 • Turkey Briefing
 • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

 • Capital Markets & Private Equity
 • Venture Capital & Startups
 • Green Energy
 • Supply Chain
 • Sustainable Development
 • Leading Edge Technology
 • Oil & Gas
 • Real Estate & Construction
 • Banking

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial