رفتن به محتوای اصلی

آیا اردوغان بدنبال پایان دادن به سکولاریسم در ترکیه است؟

مقام ریاست دایره امور دینی به محور رقابت های انتخاباتی در ترکیه تبدیل شده و موجب افزایش تنش های اجتماعی گردیده است.
Turkey's President Tayyip Erdogan makes a speech during a Peace Summit ahead of the 100th anniversary of the Battle of Gallipoli, in Istanbul April 23, 2015. Thousands of Australians, New Zealanders and Turks gathered on Turkey's Gallipoli peninsula on Thursday ahead of the 100th anniversary of one of the bloodiest battles of World War One. A century ago, thousands of soldiers from the Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) struggled ashore on a narrow beach at Gallipoli at the start of an ill-fated
خواندن در 

در یک سخنرانی در پانزدهم آوریل که بطور زنده از تلویزون پخش شد, اردوغان رییس جمهور ترکیه در جمع صاحبان مستقل صنایع و تجار با لحن صریحی به انتقاد از قولهای انتخاباتی دو حزب چپ رقیب دولت در مورد دایره امور دینی ( معروف به دایره دیانت) پرداخت. او گفت: « آنها اکنون  دایره دیانت را مورد هدف قرار داده اند. حزب اصلی جناح مخالف دولت (حزب مردمی جمهوری خواه یا سی اچ پی) در شعارهای انتخاباتی خود ذکر کرده اند که دایره دیانت نسبت به تمامی ادیان موضع یکسانی خواهد داشت و با آنان رفتاری برابر خواهد کرد. دین این ملت مشخص  است و و پیروان دیگر ادیان نیز هر کدام دوایر و سازمانهای خاص خود را دارند که آنها هم مشخص هستند. پس چرا آنها درباره دایره دیانت شبه افکنی می کنند؟»

سپس اردوغان حزب طرفدار کردها (حزب مردمی دموکرات یا اچ دی پی)  را مورد خطاب قرار داد که گفته بودند دایره دیانت را تعطیل خواهند کرد.اردوغان گفت: « و آنهایی که قول داده اند که در دایره دیانت را تخته می کنند, بر همه آشکار است که ملت ما چگونه درسی به آنها خواهد داد. »  اردوغان در حالیکه حزب اصلی رقیب یعنی حزب جمهوری خواه را متهم می کرد که دیگر حزب مخالف یعنی دموکراتها آنان را  ترقیب به پیوستن به آنها برای تعطیلی دایره  دیانت کرده اند , گفت: « وقتی ما به تاسیس دایره دیانت نگاه می کنیم می بینیم که آن زمان موسس جمهوری ترکیه و حزب جمهوری خواه یعنی مصطفی کمال آتاتورک آنرا تاسیس کرده است. برای چه جمهوری خواهان نمی خواهند این ها را به شما بگویند؟ » .

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.