رفتن به محتوای اصلی

پاویِ ترکیه برای بدل شدن به سرچشمه الهام، بر تراژدی غلبه می‌کند

سفاک پاوی، که اکنون نماینده حزب جمهوری خواه خلق در مجلس ترکیه است، از زمانی که در ابتدای جوانی یک دست و پایش را در تصادف با قطار از دست داد، راه درازی را پیموده است و به خاطر اراده‌اش برای زندگی و خدمت به همنوعان به چهره‌ای بین‌المللی و منبع الهام برای فردایی بهتر بدل شده است
WASHINGTON, DC - MARCH 08:  Safak Pavey (2nd L), a parliament member of Turkey, is introduced by U.S. Secretary of State Hillary Clinton (2nd R) during a presentation ceremony of the International Women of Courage Awards as first lady Michelle Obama (L) looks on at the State Department March 8, 2012 in Washington, DC. Ten women from around the world were presented with the awards during the sixth annual ceremony to recognize their courage and leadership.  (Photo by Alex Wong/Getty Images)

سفاک پاوی، زنی که یک پا و یک دستش را بر اثر تصادف با قطار از دست داده است، سال‌ها در مناطق جنگی درگیر فعالیت‌ها و ماموریت‌های بشردوستانه بوده است و اکنون در جایگاه یک عضو فعال زن در مجلس ترکیه به سرعت در دنیای سیاست در حال رشد است.

در حالی‌که با همه زشتی‌های و زیبایی‌ها دنیا مواجه هستیم، چگونه از دل رنج و بی عدالتی می‌توان امید آفرید؟ چگونه یک زن زیبا همچون یک شهروند فعال جهانی ظاهر می‌شود و پس از از دست دادن یک سوم از بدنش، به همه درس انسانیت می‌دهد؟ چنین توانایی به حساسیت ذاتی انسانی، خیرخواهی، اراده، شجاعت و مهمتر از همه میل به زندگی نیاز دارد. سفاک پاوی، نماینده مجلس ترکیه، هنگامی که یک دست و پایش را در تصادف با یک قطار از دست داد، یک دانشجوی نوزده ساله هنر و سینما در سوئیس بود که به مشایعت دوستش در ایستگاه قطار رفته بود، دوستی که درگیر تومور مغزی بود.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.