رفتن به محتوای اصلی

استقبال از کشتی گیران آمریکایی در ایران

.با پیشتازی کشتی گیران آمریکایی٬ دیپلماسی ورزشی دوباره بین ایران و ایالات متحده عروج کرده است
Robby.jpg
خواندن در 

جیمز راواناک٬ سرپرست تیم ملی کشتی آمریکا در توصیف واکنش مردمی که  از او درباره روزهای خوبی که در ایران داشته می‌شنیدند٬  می‌گوید: "مردم طوری به من نگاه می‌کردند انگار من دو تا سر داشتم." راواناک به المانیتور می‌گوید "بی صبرانه منتظر ام تا به ایران برگردم" و این بار می‌خواهد خانواده‌اش را نیز با خود ببرد و مدت یک ماه در ایران بماند.

حضور تیم ملی کشتی آمریکا در جام جهانی کشتی فرنگی در ماه می در استادیومی پر از تماشاچی٬ بخشی از موج جدید تبادلات ورزشی و فرهنگی دیگری است که بین ایران و ایالات متحده آغاز شده‌است.  همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین که مانند صحنه دیگری از رویارویی و رقابت بین ایران و ایالات متحده است٬ دو کشور درهایشان را برای برقراری دیپلماسی مردم با مردم به روی یکدیگر باز می‌کنند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.